Thứ sáu,  23/02/2024

Xây dựng nông thôn mới: Về đích 2018

(LSO) – Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung tay góp sức của người dân, năm 2018, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó tạo sức bật, chuyển biến rõ nét diện mạo nông thôn miền biên ải.

     Nhiều mục tiêu mới

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 48 xã, bình quân 1 xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 9,5 đến 10 tiêu chí và toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí. Cụ thể, số xã đạt 19 tiêu chí có 48/207, chiếm 23,2%; số xã đạt 15 – 18 tiêu chí có 2/207 xã, chiếm 1%; số xã đạt 10 – 14 tiêu chí có 29/207 xã, chiếm 14% và số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí có 128/207 xã, chiếm 61,8%.

Bên cạnh những mục tiêu cơ bản đó, năm 2018, tỉnh còn đặt thêm các mục tiêu mới. Cụ thể, đối với 5 xã điểm đặc biệt khó khăn, phấn đấu đạt bình quân 13 tiêu chí/xã; 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân 9,35 tiêu chí/xã. Ngoài ra, mỗi huyện lựa chọn thêm 1 xã đặc biệt khó khăn để chỉ đạo phấn đấu đến hết năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó, các tiêu chí cần phải đạt là: tiêu chí số 10 về thu nhập; số 11 về hộ nghèo; số 14 về giáo dục và đào tạo; số 15 về y tế và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Mô hình trồng bưởi đem lại thu nhập cao cho người dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Nhìn vào những mục tiêu cụ thể được đặt ra như vậy có thể thấy, năm 2018, tỉnh đặt quyết tâm rất cao trong xây dựng NTM. Để cụ thể hóa các mục tiêu này, cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước thì việc chung tay, góp sức của nhân dân đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các tiêu chí.

     Phát huy sức dân

Ngay từ những tháng đầu năm, phong trào ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi gắn với xây dựng NTM đã được nhiều xã tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 202 xã tổ chức ra quân đầu xuân. Kết quả, đã huy động gần 75.000 ngày công làm thủy lợi; sửa chữa, kiên cố hơn 6 km kênh mương, đào đắp trên 6.000 m3, phát dọn trên 305.000 m2 mương các loại…

Ông Lương Đình Sáng, thôn Khòn Cải, xã Vân Mộng, huyện Văn Quan chia sẻ: Năm nay, xã được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nên ngay từ đầu năm, gia đình tôi cùng nhiều hộ dân khác tích cực đóng góp công sức, tiền của mua vật liệu kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng. Gia đình đóng góp 2 đợt trên 1 triệu đồng, có hộ còn tự nguyện đóng góp 5 triệu đồng để làm đường.

Không chỉ đảm bảo hệ thống kênh mương thủy lợi hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp mà việc chung tay góp sức của người dân còn giúp 35 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, nâng tổng số xã đạt tiêu chí này lên 168 xã và trở thành một trong những tiêu chí liên quan đến hạ tầng có nhiều xã đạt nhất trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tiêu chí thủy lợi, một số tiêu chí liên quan đến huy động sức dân trong xây dựng NTM như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa… cũng được nhân dân các xã chủ động, tích cực chung tay thực hiện. Ví như tiêu chí giao thông, năm 2018, toàn tỉnh đã huy động 285.600 ngày công; nhân dân đóng góp bằng tiền trên 50 tỷ đồng, hiến 85.500 m2 đất, qua đó mở mới được trên 50 km đường giao thông, bê tông được trên 400 km đường… Cùng với đó, người dân còn đóng góp hàng nghìn ngày công để chung tay thực hiện một số tiêu chí như: nhà ở dân cư, môi trường; hiến đất để nhà nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa…

     Đầu tư nguồn lực

Năm 2018, vốn phân bổ  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là 196.400 triệu đồng cho 147 danh mục công trình. Cụ thể, phân bổ cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017 là 52 danh mục công trình; phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2018 là 77 danh mục công trình, trong đó có 19 công trình giao thông, 9 công trình thủy lợi, 3 công trình điện nông thôn, 23 công trình trường học, 9 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 8 công trình trạm y tế và 6 công trình nước sinh hoạt. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình, ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn phát sinh. Qua đó, các công trình đến nay cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Không chỉ đầu tư xây dựng hạ tầng, để tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và nâng cao thu nhập cho người dân, năm 2018, tỉnh bố trí vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất là 36.450 triệu đồng để thực hiện các dự án, mô hình điểm về phát triển sản xuất, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ và hỗ trợ các xã xây dựng các mô hình.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 69 mô hình phát triển sản xuất tại 52 xã với 2.320 hộ gia đình, 6 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác tham gia. Cơ bản các mô hình đáp ứng được nguyện vọng người dân và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phát huy được thế mạnh từng vùng, địa phương, giúp nhân dân xóa bỏ dần thói quen canh tác lạc hậu, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết sản xuất như: mô hình na VietGAP tại Chi Lăng; chanh leo tại Tràng Định, Văn Lãng; trồng nghệ, cây dược liệu ở Văn Quan; cây ăn quả ở Bắc Sơn, Hữu Lũng….

Kết quả, năm 2018, toàn tỉnh có thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 48 xã. Bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt khoảng 9,7 tiêu chí/xã; toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí, 5 xã đặc biệt khó khăn được chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020 đạt từ 9 đến 15 tiêu chí. Trong đó, xã Cao Minh, huyện Tràng Định và xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn có khả năng đạt chuẩn ngay trong năm 2019.

TÂN AN