Thứ sáu,  31/03/2023

Xây dựng nông thôn mới: Nước rút xã điểm

(LSO) – Thời gian còn lại của năm 2019 không nhiều, chính vì vậy, thời điểm này, các xã được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 đang chạy “nước rút” để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh phấn đấu đưa thêm 12 xã đạt chuẩn NTM. Tính đến giữa tháng 10/2019, đã có 3/12 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh công nhận. 9/12 xã còn lại đạt từ 13 đến 17 tiêu chí và hiện nay đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Đến thời điểm này, các tiêu chí chưa đạt ở các xã điểm chủ yếu là các tiêu chí liên quan đến tiến độ công trình hạ tầng. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ đề ra, các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các huyện chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Công nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối của công trình nhà văn hóa xã Tân Thành, huyện Cao Lộc

Các huyện cũng khẩn trương rà soát, đánh giá chi tiết từng tiêu chí, qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Bà Hướng Thị Thêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định cho biết: Năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 2 xã: Hùng Sơn và Cao Minh đạt chuẩn NTM. Các tiêu chí cần sự vào cuộc của người dân đã cơ bản hoàn thành. Đối với tiêu chí hạ tầng do nhà nước đầu tư xây dựng, UBND huyện thường xuyên tổ chức họp, cập nhật tiến độ thực hiện các công trình hằng tuần; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; yêu cầu nhà thầu tăng ca, bổ sung nhân lực, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông. Qua đó, huyện quyết tâm phấn đấu đưa 2 xã đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Tương tự  2 xã điểm ở huyện Tràng Định, xã điểm Tân Thành, huyện Cao Lộc đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí cuối cùng. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí. Trong số các tiêu chí còn lại có tiêu chí đã cơ bản đạt và chờ thẩm định; tiêu chí môi trường người dân đang thực hiện chỉ tiêu về nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; còn lại các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa đang được gấp rút triển khai. Ông Dương Đình San, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: Để đảm bảo tiến độ các công trình hạ tầng NTM, xã đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, phụ trách đơn vị xây dựng công trình nhà văn hóa xã Tân Thành cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ công trình, đơn vị thi công đang khẩn trương huy động thêm nhân công; tổ chức xây dựng kết hợp với hoàn thiện các hạng mục khác nhau. Đến nay, công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng và trong tháng 10/2019 sẽ cơ bản hoàn thành.

Với sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của tỉnh, huyện và sự chủ động, quyết tâm của các xã, đến nay, tiến độ thực hiện các tiêu chí của các xã điểm đã cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Một số xã chậm hơn liên quan đến tiến độ xây dựng cơ bản như các xã: Hùng Sơn, Cao Minh, huyện Tràng Đình và xã Bình La, huyện Bình Gia cũng đang gấp rút hoàn thành những tiêu chí cuối cùng. Qua đó phấn đấu năm 2019, toàn tỉnh có thêm ít nhất 12 xã điểm đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 60 xã.

TÂN AN