Thứ năm,  17/06/2021

Xây dựng nông thôn mới: Sức bật ở Văn Quan

(LSO) – Với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Văn Quan đã đạt được những kết quả rõ nét.

Năm 2019, một trong những nội dung quan trọng nhất của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan là phấn đấu đưa thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. Trong 2 xã phấn đấu đạt chuẩn, Yên Phúc được tỉnh chọn chỉ đạo điểm. Còn xã Tân Đoàn được huyện chọn phấn đấu. Đây là mục tiêu khó, bởi so với một số xã ở huyện khác, xuất phát điểm của 2 xã Yên Phúc và Tân Đoàn khá thấp. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư của nhà nước hạn chế, số tiêu chí chưa đạt còn nhiều. Cụ thể đầu năm 2019, xã Yên Phúc mới đạt 11/19 tiêu chí, xã Tân Đoàn mới đạt 10/19 tiêu chí.

Người dân xã Tân Đoàn duy trì việc phát dọn cỏ giữ gìn vệ sinh môi trường

Xác định được những khó khăn như vậy song huyện Văn Quan vẫn đặt quyết tâm rất cao để hoàn thành mục tiêu. Ông Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để chuẩn bị cho những xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019, ngay từ năm 2018, huyện đã rà soát, đánh giá, chuẩn bị kỹ các nội dung, tiêu chí cần thực hiện. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2019, việc thực hiện các tiêu chí ở 2 xã điểm được triển khai nhanh chóng. Song song với lồng ghép các nguồn lực, UBND huyện còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội, các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí.

Từ sự chủ động, chỉ đạo sát sao của huyện, 2 xã điểm đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện các tiêu chí. Ông Linh Văn Chuyên, Chủ tịch UBND xã Yên Phúc cho biết: Đối với các tiêu chí liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã luôn chủ động phối hợp tạo mặt bằng sạch để các công trình được thi công đúng tiến độ. Đối với các tiêu chí cần sự chung sức của nhân dân, xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay thực hiện.

Ví dụ như tiêu chí môi trường. Đây là một trong những tiêu chí xã đánh giá khó thực hiện nhất bởi trên địa bàn xã còn 270/699 hộ chăn nuôi không có chuồng trại đảm bảo vệ sinh; nhiều hộ chưa có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Để thực hiện tiêu chí này, một mặt, xã lựa chọn, hỗ trợ các gia đình khó khăn một phần kinh phí (năm 2019 xã được hỗ trợ 110 triệu đồng từ quỹ bảo vệ môi trường), mặt khác, xã đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân di dời hoặc cải tạo, nâng cấp chuồng trại. Người dân từng bước hiểu và thay đổi tập quán chăn nuôi, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, đến cuối tháng 10/2019, xã đã cơ bản đạt tiêu chí môi trường, góp phần vào việc hoàn thành 19/19 tiêu chí trên địa bàn.

Với cách làm tương tự như Yên Phúc, các tiêu chí chưa đạt ở xã Tân Đoàn cũng nhanh chóng được bắt tay vào thực hiện. Ông Hoàng Văn Thiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Đoàn cho biết: Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân  tham gia thực hiện các tiêu chí.

Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp 450 triệu đồng, hiến 4.000 m2 đất và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để tham gia thực hiện các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa… Đặc biệt, trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, trung bình mỗi hộ đóng góp từ 1 – 2 triệu đồng, có hộ đóng tới 4,5 triệu đồng để mua vật liệu, thuê máy móc bê tông hoá đường giao thông.

Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay góp sức của nhân dân, việc xây dựng NTM trên địa bàn xã Tân Đoàn đã đạt được kết quả rõ nét. Nếu như đầu năm 2019, xã mới đạt 10/19 tiêu chí thì đến hết tháng 10/2019, xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Với kết quả đạt được của 2 xã Yên Phúc và Tân Đoàn, năm 2019 có thể coi là năm “bứt phá” trong xây dựng NTM ở Văn Quan khi quyết tâm đưa 2 xã phấn đấu đạt chuẩn (là một trong 3 huyện phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM năm 2019). Từ đó tạo khí thế, sức bật để huyện đạt được nhiều kết quả rõ nét hơn nữa trong thời gian tới.

TÂN AN