Thứ sáu,  19/08/2022
Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020:

Toàn tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn

LSO-Ngày 12/2/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2019, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Trong năm có 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch 1 xã, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn lên 61 xã; bình quân 1 xã đạt 11,54 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so với năm 2018; có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trong năm 2019, toàn tỉnh làm mới được 375 km đường bê tông xi măng; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 25 công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt; đầu tư xây dựng 35 công trình trường học; cải tạo, nâng cấp 9 công trình điện; xây dựng 15 công trình nhà văn hóa và  23 trạm y tế xã…Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa, môi trường có sự chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị, an ninh trật tự và quốc phòng khu vực nông thôn được giữ vững.

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 20 xã biên giới phấn đấu bình quân đạt từ 11,5 đến 12 tiêu chí/xã; xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 12,5 đến 13 tiêu chí.

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã thảo luận, đánh giá làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong xây dựng NTM năm 2019. Đồng thời kiến nghị, đề xuất, giải pháp để thực hiện mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM năm 2020 đề ra.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020, các cấp, ngành cần tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm; công tác chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; tập trung vào phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về hạ tầng; chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM. Đối với các xã điểm năm 2020 cần xác định nhiệm vụ cụ thể để có kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí; các huyện, xã biên giới cần thực hiện kế hoạch về hoàn thiện các tiêu chí đối với các thôn biên giới. Đối với các xã thực hiện sáp nhập cần chủ động quy hoạch, rà soát lại tiêu chí và phấn đấu hết năm 2020 đạt chuẩn NTM.

TÂN AN