Thứ sáu,  14/05/2021

Xem xét công nhận thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LSO-Chiều nay (28/12), Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức họp thẩm định, xem xét công nhận 9 xã đạt chuẩn NTM và 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, đến nay, 9 xã gồm: Hoà Lạc (huyện Hữu Lũng); Y Tịch (huyện Chi Lăng); Đội Cấn (huyện Tràng Định); Khuất Xá, Tú Mịch (huyện Lộc Bình); Tú Xuyên (huyện Văn Quan); Hồng Thái (huyện Bình Gia); Xuất Lễ, Tân Liên (huyện Cao Lộc) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

Cùng đó, 4 xã gồm: Chiến Thắng (huyện Bắc Sơn); Tân Thành (huyện Hữu Lũng); Cường Lợi (huyện Đình Lập); Mai Pha (thành phố Lạng Sơn) cơ bản đạt 14/14 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện có xã được thẩm định đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan về việc hoàn thiện, củng cố một số tiêu chí trong xây dựng NTM và NTM nâng cao.

Sau khi thảo luận, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng NTM đã tổ chức bỏ phiếu. Kết quả, 9 xã đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và 4 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị các xã tiếp tục hoàn thiện chất lượng các tiêu chí; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ để trình theo quy định.

THÙY DUNG