Chủ nhật,  14/08/2022

Bắc Hùng đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(LSO) – Ngày 23/1/2021, UBND xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến cuối năm 2020, xã Bắc Hùng đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã NTM tại Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 8/12/2020.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Bắc Hùng

Từ năm 2011 đến nay, xã Bắc Hùng đã được đầu tư nguồn lực xây dựng chương trình NTM với tổng kinh phí trên 62,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 43,5 tỷ đồng, ngân sách huyện là trên 11,9 tỷ đồng, người dân đóng góp trên 2,1 tỷ đồng và hiến 12.500 m2 xây dựng các công trình nông thôn mới. Theo đó, hệ thống hạ tầng như: chợ, trường học, trạm y tế, điện lưới, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đồng bộ. Số gia đình làm kinh tế giỏi ngày càng tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,8% (năm 2019) xuống còn 5,56% (năm 2020); thu nhập bình quân đầu người đạt 36,03 triệu đồng/người/năm.

Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM năm 2020.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Bắc Hùng sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu đến năm 2025 xã sẽ được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 4 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và 2 tập thể, 2 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì có thành tích trong phong trào xây dựng NTM năm 2020.

HỒ DUNG – NGUYỄN PHÚC