Thứ tư,  28/09/2022

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động ở Văn Quan

(LSO) – Năm 2021, huyện Văn Quan đặt mục tiêu phấn đấu rất cao trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu này, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và người dân trên địa bàn đã có sự chủ động ngay từ đầu năm.

Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân (Nhân dân đóng góp tiền mặt được hơn 3,5 tỷ đồng, huy động hơn 36.500 ngày công, hiến 105.700 m2 đất), năm 2020 được coi là năm bứt phá mạnh mẽ trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan. Cụ thể huyện đã đưa được thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, là một trong số ít huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM trong năm; bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt 12,7 tiêu chí.

Người dân xã Tràng Phái, huyện Văn Quan làm thuỷ lợi

Bước sang năm 2021, huyện phấn đấu đưa thêm xã Điềm He (sáp nhập từ các xã: Song Giang, Văn An và một số thôn của xã Vĩnh Lại) và xã Bình Phúc (sáp nhập từ 2 xã: Xuân Mai, Bình Phúc) đạt chuẩn NTM; phấn đấu bình quân mỗi xã đạt 14 tiêu chí; xây dựng thành công 2 khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành 1 xã NTM nâng cao. Đây là mục tiêu không hề dễ, bởi trên thực tế, các xã sau sáp nhập có địa hình rộng, chia cắt, dân cư sinh sống không tập trung, kinh tế phát triển không đồng đều…

Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ những ngày cuối năm 2020, đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã tập trung đánh giá, rà soát tất cả các tiêu chí. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động người dân thực hiện các tiêu chí liên quan đến giao thông, thuỷ lợi, môi trường.

Ông Nông Văn Tùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan cho biết: Để củng cố hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất gắn với xây dựng NTM, ngay từ những ngày đầu năm 2021, các xã trên địa bàn huyện chủ động ra quân làm giao thông, thuỷ lợi. Cụ thể: qua gần 2 tháng đầu năm 2021, Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp được gần 16.000 ngày công lao động để làm giao thông, thuỷ lợi. Qua đó, toàn huyện đã làm mới được 13 km đường, sửa chữa 120 km đường giao thông; nạo vét, phát quang, sửa chữa hơn 9.000 m mương…

Kết quả đạt được trong thời điểm đầu năm góp phần tạo khí thế để các xã trên địa bàn huyện vượt khó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2021, đặc biệt là các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Bí thư Đảng uỷ xã Điềm He cho biết: Qua rà soát, đánh giá, đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Ngay từ cuối năm 2020, xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện các tiêu chí như: giao thông, thuỷ lợi, môi trường, nhà ở dân cư. Qua đó, Nhân dân trên địa bàn đã đóng góp hơn 500 ngày công lao động, làm mới hơn 1 km đường giao thông nông thôn, nạo vét, sửa chữa hơn 1.000 m kênh mương… Bên cạnh sự tích cực chung sức của Nhân dân, năm 2021, xã được phân bổ nguồn lực để đầu tư xây dựng 5 công trình hạ tầng. Đây là nguồn lực, động lực để xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra.

Tương tự xã Điềm He, xã điểm Bình Phúc cũng chủ động thực hiện các tiêu chí NTM ngay từ đầu năm. Ông Mạc Văn Khởi, Chủ tịch UBND xã Bình Phúc cho biết: Đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí còn lại chủ yếu cần sự chung tay của người dân. Chính vì vậy, ngay từ cuối năm 2020, công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân được xã tập trung triển khai thực hiện. Qua đó, toàn xã đã huy động được hơn 600 công lao động để nạo vét kênh mương thuỷ lợi được 2.500 m, làm mới 120 m đường nội đồng…

Cùng với 2 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 kể trên, các xã khác trên địa bàn huyện Văn Quan cũng chủ động để từng bước triển khai thực hiện các tiêu chí. Qua đó tạo động lực, khí thế để huyện hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2021 đề ra.

TÂN AN