Thứ năm,  11/08/2022

Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021

LSO-Chiều nay (25/2), UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể toàn tỉnh có thêm 16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch 3 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 65 xã; 4 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 12,97 tiêu chí, tăng 1,43 tiêu chí so với năm 2019; hết năm 2020 có 47 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn…

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2020 là 2.445 tỷ đồng, trong đó, huy động đóng góp của cộng đồng dân cư (bao gồm tiền mặt, hiến đất, ngày công lao động quy ra tiền) được gần 70 tỷ đồng.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các huyện biên giới công nhận mới 35 thôn đạt chuẩn thôn NTM; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 13,5 đến 14 tiêu chí; mỗi huyện, thành phố công nhận từ 2 đến 3 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng và công nhận ít nhất 1 vườn mẫu đạt chuẩn; phấn đấu 20 xã biên giới đạt bình quân từ 14 đến 14,5 tiêu chí/xã; năm 2021, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm được tiêu chuẩn hoá (trong đó có 5 – 10 sản phẩm đạt 3 sao và 2 – 3 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai xây dựng NTM năm 2020. Đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, các huyện, thành phố, các xã tiếp tục xác định chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn để đem lại hiệu quả tốt nhất; ưu tiên nguồn lực cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; xây dựng NTM cần đi vào thực chất hơn; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia các cấp.

Trên cơ sở kế hoạch xây dựng NTM năm 2021 của UBND tỉnh, các cấp, ngành cần khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM; tập trung hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; chủ động chuẩn bị mặt bằng cũng như thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình NTM; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng của các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, qua đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021 đề ra.

TÂN AN