Chủ nhật,  25/02/2024

Thiện Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông xây dựng nông thôn mới

– Năm 2021, xã Thiện Long, huyện Bình Gia phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông chương trình xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn, xã phải làm mới ít nhất 10 km đường giao thông trục thôn, ngõ xóm. Đây là thách thức lớn đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây, bởi Thiện Long là xã đặc biệt khó khăn, diện tích tự nhiên rộng, dân cư sinh sống không tập trung. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực của người dân, Thiện Long đang dồn toàn lực để hoàn thành tiêu chí này.

Xã Thiện Long có 54,4 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 8 km đường trục xã; 5,7 km đường trục thôn và 40,7 km đường ngõ xóm. Tính đến đầu năm 2021, tuyến đường trục xã đã cứng hóa đạt 100%, nhưng tuyến đường trục thôn mới cứng hóa được 0,69/5,7 km, tương đương 12,1% và đường ngõ xóm cứng hóa được 14,1/40,7 km, đạt 34,6%. Để đạt chuẩn tiêu chí giao thông, xã Thiện Long phải cứng hóa thêm 3 km đường trục thôn và 7 km đường ngõ xóm trong năm 2021.

Người dân thôn Khuổi Hẩu, xã Thiện Long bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng

Để thực hiện tiêu chí, ngay từ đầu năm 2021, UBND xã đã hoàn thành lập phê duyệt danh mục công trình; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, vận động người dân cùng chung sức tham gia. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch, việc thực hiện cứng hóa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm của xã trong 6 tháng đầu năm 2021 đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân với kết quả tiến bộ.

Thôn Khuổi Hẩu là 1 trong 6 thôn triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cứng hóa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm và xóa cầu tạm của xã Thiện Long trong những tháng đầu của năm 2021.

Ông Lâm Văn Thuận, Trưởng thôn Khuổi Hẩu cho biết: Toàn thôn có 6,9 km đường, trong đó trục thôn là 2,2 km, còn lại là đường ngõ xóm. Đến hết năm 2020, thôn mới cứng hóa được 0,8/2,2 km đường trục thôn và 1,5/4,7 km đường ngõ, xóm. Để cứng hóa các tuyến đường, từ đầu năm 2021, thôn đã họp dân, thống nhất triển khai xây dựng 400 m đường trục thôn và 500 m đường ngõ xóm. Đến hết 6 tháng đầu năm 2021, người dân trong thôn đã đóng góp mỗi hộ 300 nghìn đồng (thôn có 88 hộ) để mua vật liệu, đã thực hiện cứng hóa được 200 m đường trục thôn, 300 m đường ngõ xóm và xây dựng được 2 cầu dân sinh.

Tại thôn Tồng Nộc, phong trào làm đường cũng được bà con đồng thuận ủng hộ, trong 6 tháng đầu năm, thôn đã cứng hóa được 30 m đường trục thôn, ngõ xóm và chuẩn bị xong mặt bằng để xây dựng 1 km đường giao thông từ đường tỉnh 277 đến nhà văn hóa thôn. Ông Viên Văn Nghiệp, Bí thư Chi bộ thôn Tồng Nộc cho biết: Nhu cầu cứng hóa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm của thôn còn lớn, vì thế, chi bộ đã tập trung tuyên truyền vận động bà con tranh thủ nguồn xi măng Nhà nước hỗ trợ để đẩy mạnh cứng hóa các tuyến đường phục vụ sản xuất và chỉnh trang ngõ xóm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê của UBND xã Thiện Long, từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện tiêu chí giao thông theo phương thức Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân tự làm, toàn xã đã cứng hóa được 3,9 km đường trục thôn ngõ xóm (gồm 0,9 km đường trục thôn và 3 km đường ngõ xóm). Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 200 tấn xi măng, người dân đóng góp hơn 120 triệu đồng và hơn 4.000 ngày công để làm đường.

Ông Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Để hỗ trợ xã Thiện Long thực hiện tiêu chí giao thông, ngoài việc ưu tiên hỗ trợ xi măng cho xã, UBND huyện cũng phê duyệt danh mục đầu tư các tuyến đường trục thôn có tính kết nối liên thôn trên địa bàn xã Thiện Long. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2021, huyện sẽ đầu tư thêm 3 km đường trục thôn tại các thôn: Tồng Nộc, Nà Lù và Khuổi Hẩu. Mục tiêu phấn đấu đến đầu tháng 12/2021, xã Thiện Long cơ bản đạt chuẩn tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Với sự vào cuộc của người dân và sự hỗ trợ tích cực của UBND huyện, tin tưởng rằng, kết thúc năm 2021, Thiện Long sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn xã.

TRANG NINH