Thứ tư,  07/06/2023

Nước rút thực hiện tiêu chí môi trường

– Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Thời điểm này, các xã đang nước rút thực hiện tiêu chí này.


Cán bộ, người dân xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng chung sức thực hiện tiêu chí môi trường

Bắt tay vào xây dựng NTM năm 2021, cả 10/10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh đều chưa đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Để thực hiện tiêu chí này, các cơ quan liên quan đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức thực hiện các tiêu chí. Trong 10 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền lồng ghép được khoảng 600 cuộc hội nghị, sinh hoạt liên quan đến xây dựng NTM, xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, xây dựng môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp với khoảng 50.000 lượt người tham dự; tập huấn chuyên đề về thực hiện tiêu chí môi trường được 14 lớp với gần 1.300 lượt người tham gia. Cùng đó, người dân ở các xã điểm đã đóng góp khoảng 30.000 công lao động để chung tay thực hiện tiêu chí môi trường…

Bên cạnh tuyên truyền, vận động, từ đầu năm 2021 đến nay, từ nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đã hỗ trợ 772,5 triệu đồng cho 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 để thực hiện các nội dung như: xây bể chứa rác thải, lò đốt rác, xây dựng, di dời chuồng trại, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh…

Với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay, góp sức của Nhân dân, đến thời điểm này đã có xã Thái Bình, huyện Đình Lập (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021) đạt tiêu chí 17. Các xã điểm còn lại tiến độ đạt khoảng 70%. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt thấp như: chỉ tiêu về xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; chất thải rắn được thu gom…

Những chỉ tiêu còn lại không đòi hỏi quá nhiều nguồn lực mà chủ yếu cần sự chung tay, góp sức của người dân. Chính vì vậy, thời điểm này, các xã điểm đang tập trung vận động người dân chung sức để hoàn thiện tiêu chí môi trường. Xã Điềm He, huyện Văn Quan là một ví dụ.

Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã Điềm He cho biết: Qua rà soát, đến nay, xã đã đạt 18/19 tiêu chí và chỉ còn tiêu chí môi trường chưa đạt. Để đạt được tiêu chí này, hiện nay, xã đang giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, từng thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân. Bên cạnh duy trì 2 lần/tháng ra quân tổng vệ sinh môi trường, xã tiếp tục vận động các hộ dân xây dựng lò đốt rác, bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó, phấn đấu trong tháng 11/2021, sẽ hoàn thành 150 hố rác và 15 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, từ đó, hoàn thiện tiêu chí 17.

Tương tự như tại Điềm He, xã điểm Quan Sơn, huyện Chi Lăng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức thực hiện tiêu chí môi trường. Ông Hoàng Văn Chích, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết: Để tiếp tục hoàn thiện, củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, từ nay đến cuối năm 2021, xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân cùng chung tay, góp sức để thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng NTM”, qua đó, tiếp tục huy động công lao động của Nhân dân trên địa bàn xã (mỗi buổi ra quân huy động khoảng 500 ngày công lao động) để tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, phấn đấu xây dựng, cải tạo thêm 150 nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.

Cùng với 2 xã kể trên, thời điểm này, người dân ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 khác trên địa bàn tỉnh cũng tích cực chung tay, góp sức thực hiện tiêu chí môi trường. Cùng với đó, các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện tiêu chí.

Ông Nguyễn Vĩnh Phú, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh cho biết: Bên cạnh tuyên truyền, tập huấn, từ nay đến cuối năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc cũng như tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 hoàn thành tiêu chí môi trường đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

TÂN AN