Thứ tư,  07/06/2023

Chủ động triển khai xây dựng vườn mẫu

– Mặc dù mới được triển khai thực hiện, kinh phí hỗ trợ ít song việc triển khai xây dựng các khu vườn mẫu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Việc triển khai xây dựng vườn mẫu tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân, sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Không những vậy, việc triển khai xây dựng và nhân rộng các vườn mẫu còn trực tiếp góp phần vào việc thực hiện, nâng cao một số chỉ tiêu của tiêu chí môi trường, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập…

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng vườn mẫu, tháng 10/2019, UBND tỉnh ra Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu trên địa bàn tỉnh. Cùng với ban hành bộ tiêu chí cụ thể, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố cũng nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Đinh Văn Kim, thôn Tằm Lịp, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình được lựa chọn xây dựng vườn mẫu

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Theo kế hoạch xây dựng NTM của tỉnh năm 2021, mỗi huyện, thành phố xây dựng và công nhận ít nhất 1 vườn mẫu đạt chuẩn, trong đó, các vườn mẫu chủ yếu tập trung hướng đến vườn cây ăn quả, rau… Để triển khai thực hiện nội dung xây dựng vườn mẫu, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hướng dẫn; tổ chức  tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các nội dung trong xây dựng NTM nói chung, trong đó có việc triển khai xây dựng vườn mẫu.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các sở, ngành liên quan đã phối hợp tổ chức được 16 lớp tập huấn tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao với gần 2.000 học viên tham gia; các cấp, các ngành đã tổ chức gần 600 cuộc hội nghị, sinh hoạt tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM với khoảng 50.000 lượt người tham dự cùng hàng nghìn lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh… về các nội dung liên quan đến xây dựng NTM, trong đó có xây dựng các khu vườn mẫu. Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thành phố chủ động đưa nội dung xây dựng vườn mẫu vào kế hoạch xây dựng NTM năm, đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện vườn mẫu đến từng gia đình có vườn dự kiến xây dựng vườn mẫu.

Bên cạnh tuyên truyền, tập huấn, năm 2021, tỉnh đã phân bổ 4,52 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện, xã xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Từ nguồn phân bổ này, các huyện cân đối để hỗ trợ từng nội dung cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Trên thực tế, việc xây dựng vườn mẫu là một quá trình lâu dài, có thể kéo dài qua nhiều năm. Chính vì vậy, các vườn được chọn để xây dựng vườn mẫu chủ yếu là những vườn được hình thành từ trước, Nhà nước tuyên truyền, hướng dẫn để chủ vườn có sự sắp xếp, điều chỉnh một số hạng mục trong vườn cho phù hợp với tiêu chí, đồng thời hỗ trợ một phần nguồn lực để giúp các chủ vườn có thêm động lực, vật lực từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thông qua tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ nguồn lực, việc triển khai xây dựng các vườn mẫu trên địa bàn tỉnh đang được gấp rút triển khai thực hiện. Mô hình vườn cây ăn quả của gia đình anh Phùng Văn Vỹ, thôn Chùa, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng là một ví dụ.

Người dân chăm sóc vườn na mẫu tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Anh Vỹ cho biết: Vườn cây ăn quả của gia đình gồm 3 loại cây là nhãn, ổi, na được trồng từ năm 2015, thu nhập đạt từ 200 đến 250 triệu đồng/năm. Năm 2021, mô hình vườn cây ăn quả của nhà tôi được lựa chọn xây dựng khu vườn mẫu. Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung trong xây dựng vườn mẫu, gia đình thường xuyên giữ vệ sinh, không để diện tích bỏ hoang hoặc cây tạp, bổ sung hệ thống thoát nước, thực hiện đúng quy định về xử lý chất thải rắn, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, gia đình đã được hỗ trợ thêm vật tư phục vụ sản xuất, lắp đặt hệ thống tưới… Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để giảm bớt sức lao động, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, vườn cây ăn quả của gia đình đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí vườn mẫu và đang làm các bước thẩm định công nhận đạt chuẩn.

Cùng với mô hình tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, các chủ vườn đã chủ động đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc, cải tạo lại hệ thống tưới, thoát nước, quy hoạch lại từng khu vực vườn đảm bảo vệ sinh, khoa học… Qua đó đến nay, các vườn đã cơ bản đạt được các tiêu chí đề ra. Hiện nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai, thẩm định các khu vườn mẫu. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, đến giữa tháng 11/2021, trên địa bàn tỉnh đã công nhận được 2 vườn mẫu tại huyện Văn Lãng. Dự kiến từ nay đến hết năm 2021, mỗi huyện, thành phố sẽ công nhận thêm 2 hoặc 3 vườn mẫu đạt chuẩn, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Với những kết quả bước đầu đã đạt được, hy vọng thời gian tới, việc triển khai xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các chủ vườn mẫu mà còn từng bước nhân rộng, phát triển mô hình để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn.

Bộ tiêu chí vườn mẫu trên địa bàn tỉnh gồm 5 tiêu chí: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; sản phẩm từ vườn; môi trường –  cảnh quan; thu nhập.

ĐÌNH QUYẾT