Thứ tư,  07/06/2023

Hữu Khánh: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

– Không dừng lại ở việc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng, cuối năm 2017, xã Hữu Khánh đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, từ năm 2018 đến nay, xã tiếp tục bắt tay vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt và triển khai hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Qua rà soát, năm 2018, xã mới đạt 8/14 tiêu chí NTM nâng cao, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: nhà văn hóa, khu thể thao; truyền thông; thu nhập; vệ sinh môi trường; văn hóa, giáo dục, y tế; hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội.

Người dân thôn Bản Hoi, xã Hữu Khánh tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Trong số những tiêu chí chưa đạt, đa số các tiêu chí đều cần đến sự chung tay, góp sức của người dân. Để huy động sức dân, công tác tuyên truyền, vận động được xã xác định là quan trọng nhất. Ông Nông Văn Cao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hữu Khánh cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn đến từng thôn các nội dung liên quan đến xây dựng xã NTM nâng cao. Bên cạnh đó, xã tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp, sinh hoạt từ xã đến từng thôn, bình quân khoảng 50 cuộc/năm; tuyên truyền thường xuyên qua hệ thống loa truyền thanh… Đối với một số vấn đề khó như vận động hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng… cán bộ xã trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động.

Từ đó, người dân trên địa bàn hiểu và tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Ông Hoàng Văn Hiếu, thôn Bản Quang cho biết: Từ sự tuyên truyền, vận động của xã, thôn, từ năm 2018 đến nay, gia đình tôi đã tích cực đóng góp ngày công, hiến 300 m2 đất vườn để chung sức thực hiện các tiêu chí môi trường, đường giao thông nông thôn…

Tương tự gia đình ông Hiếu, người dân ở các thôn khác trên địa bàn xã Hữu Khánh cũng tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí. Ông Hoàng Văn Van, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khòn Thống cho biết: Từ năm 2018 đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp 800 nghìn đồng/hộ, hiến 360 m2 đất và 600 ngày công lao động để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Tính chung trên địa bàn xã, từ năm 2018 đến nay, người dân đã huy động 7.500 ngày công lao động, hiến hơn 2.500 m2 đất và đóng góp 450 triệu đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Bên cạnh sự chung tay, góp sức của người dân, để hỗ trợ xã Hữu Khánh xây dựng xã NTM nâng cao, từ năm 2018 đến nay, Nhà nước đã hỗ trợ cho xã gần 3 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất như: đầu tư cứng hóa mặt đường đạt 97,69%; xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn, bản (đến nay, 6/6 thôn có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn NTM)…

Với sự chung sức của người dân và hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, đến nay, xã đã đạt 12/14 tiêu chí xã NTM nâng cao. Trong 2 tiêu chí chưa đạt chỉ còn 2 chỉ tiêu gồm: chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (trong tiêu chí văn hóa, giáo dục, y tế) và chỉ tiêu sân thể thao xã (trong tiêu chí nhà văn hóa, khu thể thao).

Với các chỉ tiêu trên, hiện nay, xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, kêu gọi thêm nguồn lực xã hội hóa để lấy mặt bằng mở rộng sân thể thao theo quy định. Đồng thời, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã được 81,6%, hiện xã đang tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan, cử cán bộ trực tiếp đến từng thôn, bản, tuyên truyền, vận động người dân trong xã mua bảo hiểm, phấn đấu nâng tỷ lệ từ 90% theo quy định trong năm 2021.

Với sự nỗ lực, chủ động của cấp ủy, chính quyền và người dân, xã Hữu Khánh đã ở rất gần mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao. Cấp uỷ, chính quyền xã phấn đấu hết năm 2021 sẽ hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM nâng cao

NGUYỄN PHÚC