Thứ ba,  21/03/2023

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Khó khăn ở Tân Văn

– Năm 2021, xã Tân Văn, huyện Bình Gia được chọn là 1 trong 5 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ thực hiện của xã rất chậm và việc không đạt chuẩn theo kế hoạch đã hiện hữu trước mắt.

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, năm 2017, xã Tân Văn đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM. Không dừng lại ở đó, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, xã tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao và đến hết tháng 11/2021, xã đã đạt 9/14 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Ông Nông Duy Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Văn cho biết: Mặc dù đã đạt được một số tiêu chí của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao song đối với các tiêu chí chưa đạt còn lại (gồm các tiêu chí: thu nhập; môi trường; nhà văn hóa, khu thể thao; văn hóa, giáo dục, y tế; hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội) xã đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thi công công trình đường giao thông ở xã Tân Văn

Khó khăn đầu tiên phải kể đến tiêu thu nhập. Theo bộ tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn phải đạt 43 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, xuất phát điểm và điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn xã còn thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện, tỉnh. Cùng với đó, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho nhiều lao động trên địa bàn xã không có việc làm, dẫn đến không có thu nhập… Qua rà soát, đánh giá kỹ càng, đến tháng 11/2021, thu nhập bình quân trên địa bàn xã mới đạt 39,15 triệu đồng/người/năm.

Khó khăn tiếp đến phải kể đến chỉ tiêu về lao động có việc làm qua đào tạo (nằm trong tiêu chí văn hóa, giáo dục, y tế). Để đạt được chỉ tiêu này, xã cần phải mở thêm 6 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, kinh phí tổ chức mỗi lớp khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí để thực hiện nội dung này không có, nhu cầu học nghề của người dân không cao, thời gian còn lại của năm không đủ để thực hiện.

Cùng với 2 khó khăn nêu trên, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường chưa đi vào nền nếp, đường làng, ngõ xóm chưa được quét dọn thường xuyên; sân thể thao chủ yếu là sân đất, chưa đảm bảo thiết bị tối thiểu cũng như cảnh quan do không có nguồn lực đầu tư, việc huy động sức dân hạn chế…

Trước thực tế đó, UBND huyện Bình Gia đã tập trung chỉ đạo sát sao để từng bước khắc phục khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Ông Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện cho biết: UBND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao ở xã Tân Văn. Bên cạnh lồng ghép, cân đối nguồn lực để hỗ trợ xã (năm 2021 xã được đầu tư khoảng 3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư NTM kiểu mẫu, phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường…), UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí chưa đạt cũng như củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Ông Nông Duy Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Văn cho biết: Xã đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của xã như: chăn nuôi trâu, bò bán chăn thả; phát triển cây ăn quả cũng như một số loại cây trồng ngắn ngày; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ sản xuất… Từ đó, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, chủ động rà soát các trường hợp có nhu cầu học nghề; tuyên truyền, vận động Nhân dân, xây dựng quy chế vệ sinh đường, làng ngõ xóm ít nhất 2 lần/tháng; khuyến khích xây dựng hàng rào cây xanh…

Mặc dù từ huyện đến xã đã và đang triển khai những giải pháp cụ thể song thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều nên xã Tân Văn rất khó đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch.

Để phấn đấu đạt các tiêu chí NTM nâng cao ở mức cao nhất, thời gian tới, xã Tân Văn cần tiếp tục tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, xã cũng cần sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cấp, các ngành để thực hiện các tiêu chí khó, nhất là về nguồn lực đầu tư.

TÂN AN