Thứ ba,  21/03/2023

Xây dựng hạ tầng xã điểm nông thôn mới: Đẩy nhanh tiến độ gắn với phòng, chống dịch bệnh

– Thời gian của năm 2021 còn rất ít, chính vì vậy thời điểm này, các huyện đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để vừa đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các xã điểm nông thôn mới (NTM).

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Để thực hiện mục tiêu này, mặc dù chưa có nguồn vốn phân bổ của Trung ương song tỉnh đã cân đối, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ các xã 80 tỷ đồng để triển khai xây dựng 85 công trình hạ tầng.

Thi công công trình Trường Mầm non xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự chủ động, quyết tâm của các huyện, các đơn vị thi công, đến nay, tiến độ bình quân các công trình đạt gần 80%. Trong đó có 45 công trình đã cơ bản hoàn thành và 40 công trình đang gấp rút triển khai thực hiện những hạng mục còn lại.

Tuy nhiên, thời điểm này, khi mà nhiều công trình đã đi vào giai đoạn hoàn thiện, cần huy động nguồn nhân lực lớn thì tại một số địa bàn, dịch COVID-19 lại diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, bên cạnh việc triển khai đẩy nhanh tiến độ công trình thì công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng được đặc biệt quan tâm. Xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc là một ví dụ.

Năm 2021, xã Hợp Thành (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM) được đầu tư xây dựng 5 công trình hạ tầng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh việc triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, ngay từ giữa năm 2021, UBND huyện, chủ đầu tư đã có văn bản chỉ đạo để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

Từ sự chỉ đạo sát sao của huyện, các đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Viết Hồng (Công ty TNHH Thành Đô Lạng Sơn), Đội trưởng thi công công trình Trường Mầm non xã Hợp Thành cho biết: Hiện nay đang vào thời kỳ cao điểm nhất trong xây dựng công trình, chính vì vậy, bên cạnh việc bổ sung máy móc, tăng ca, linh hoạt triển khai các biện pháp thi công, đơn vị đã huy động 45 công nhân để đồng loạt hoàn thiện các hạng mục, tăng 30% nhân lực so với giai đoạn trước để đẩy nhanh tiến độ công trình. Với đặc thù nhân lực của công ty chủ yếu là người ngoại tỉnh (chiếm tới 90%) nên công ty thường xuyên rà soát, nắm bắt cụ thể từng trường hợp. Trong đó, yêu cầu  công nhân ăn, ở ngay tại công trường từ khi khởi công đến khi hoàn thiện, trường hợp di chuyển đến vùng có dịch sẽ phải thực hiện cách ly đúng quy định… Với những giải pháp cụ thể đã và đang triển khai thực hiện, đơn vị đã đảm bảo an toàn dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ công trình, dự kiến cuối tháng 12/2021, công trình sẽ cơ bản hoàn thành.

Tương tự Cao Lộc, việc triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng NTM, vừa thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại các công trình được huyện Tràng Định quan tâm chỉ đạo sát sao. Ông Phạm Văn Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định cho biết: Năm 2021, việc triển khai các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn huyện bị chậm hơn nhiều so với những năm trước. Chính vì vậy các nhà thầu đang gấp rút triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình như: tăng cường nhân lực thêm 30 đến 40%, tăng ca, thêm phụ gia vào vật liệu… Đồng thời, các đơn vị thi công tập trung thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, khử khuẩn thiết bị, máy móc sau ca làm; quản lý chặt chẽ nhân công…

Cùng với 2 huyện kể trên, một số huyện khác trên địa bàn tỉnh cũng đang dồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình cũng như tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, trang thiết bị, tăng ca, triển khai đồng loạt, linh hoạt các biện pháp thi công. Bên cạnh đó, các huyện yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bằng các biện pháp như: thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn khu vực ăn ở, sinh hoạt, trang thiết bị máy móc; kiểm soát chặt chẽ lao động; thường xuyên đo nhiệt độ các trường hợp khi ra, vào công trường…

Với những giải pháp đã và đang triển khai thực hiện, hy vọng việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng NTM còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo tiến độ. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra.

TÂN AN