Thứ năm,  23/03/2023

Thành phố Lạng Sơn: Bứt phá xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

– Năm 2021, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao và đạt được những kết quả tích cực.

Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng, hết năm 2016, 3/3 xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đều được công nhận đạt chuẩn NTM. Không dừng lại ở việc được công nhận đạt chuẩn, những năm sau đó, các xã trên địa bàn thành phố tiếp tục bắt tay vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó, có việc xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến hết năm 2020, trên địa bàn thành phố đã có 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn.

Cổng vào thôn Trung Cấp, xã Mai Pha

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2021, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao. Ông Phạm Công Cường, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: Ngay từ đầu năm, phòng đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chương trình xây dựng NTM nói chung, trong đó có nội dung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Để triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, công tác tuyên truyền tiếp tục được các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện. Từ đầu năm 2021 đến nay, chính quyền các xã và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố đã tổ chức 169 cuộc tuyên truyền lồng ghép với 8.644 lượt người tham dự. Bên cạnh tuyên truyền, UBND thành phố đã cân đối, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ các xã hơn 3,6 tỷ đồng; người dân đóng góp ngày công, tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Khu dân cư ngõ 2, thôn Trung Cấp, xã Mai Pha là một ví dụ.

Bà Hoàng Ngọc Tuyết, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trung Cấp cho biết: Ngay khi được chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khu dân cư đã tổ chức họp để triển khai văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình và thống nhất các nội dung cần thực hiện, các khoản đóng góp xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Qua đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Nhân dân trong thôn đã đóng góp 175 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ gần 550 triệu đồng để xây dựng hệ thống mương thoát nước.

Bên cạnh đó, người dân trong khu dân cư ngõ 2, thôn Trung Cấp còn đóng góp công sức, tiền để chung sức thực hiện các tiêu chí: môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, lắp điện chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh… quy ra tiền khoảng 3,5 triệu đồng/hộ. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, đến nay, khu dân cư đã cơ bản đạt các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, dự kiến năm 2021, khu dân cư ngõ 2, thôn Trung Cấp sẽ được công nhận đạt chuẩn. Qua đó, góp phần giúp thôn Trung Cấp hoàn thành thôn kiểu mẫu theo kế hoạch.

Cùng với khu dân cư ngõ 2, thôn Trung Cấp, năm 2021, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn còn triển khai xây dựng 10 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Với tiến độ thực hiện như hiện nay, dự kiến hết năm 2021, thành phố Lạng Sơn sẽ công nhận đạt chuẩn thêm 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu, vượt kế hoạch của tỉnh (theo kế hoạch xây dựng NTM của tỉnh, năm 2021, mỗi huyện, thành phố phấn đấu công nhận từ 2 đến 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu) và trở thành một trong những đơn vị có nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn nhất trên địa bàn tỉnh.

Đối với các khu dân cư còn lại, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay, góp sức của người dân cùng thực hiện các tiêu chí. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng và công nhận thêm các khu dân cư NTM kiểu mẫu vào những năm tiếp theo

TÂN AN