Thứ hai,  20/03/2023

Thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

– Chiều nay (30/12), Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021.

Theo đó, đến nay, 8 xã: Thiện Long, huyện Bình Gia; Điềm He, huyện Văn Quan; Quan Sơn, huyện Chi Lăng; Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng; Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; Thái Bình, huyện Đình Lập; Hợp Thành, huyện Cao Lộc; Khánh Xuân, huyện Lộc Bình đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM; 3 xã: Bằng Mạc, huyện Chi Lăng; Hữu Khánh, huyện Lộc Bình; Đình Lập, huyện Đình Lập đã cơ bản đạt 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, các xã đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai một số tiêu chí như: trường học, môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông…


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng thẩm định bỏ phiếu tại cuộc họp

Sau phần thảo luận, Hội đồng Thẩm định tỉnh đã tổ chức bỏ phiếu. Kết quả 8 xã kể trên đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và chúc mừng các xã đã được công nhận đợt này. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, UBND các huyện khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, tiêu chí còn lại để tiến hành thẩm định trong thời gian tới.

TÂN AN