Thứ hai,  20/03/2023

Nâng cao chất lượng xã nông thôn mới: Vượt khó, đạt mục tiêu

– Vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiếu nguồn lực đầu tư, năm 2021, việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở xã nông thôn mới (NTM) mà điển hình là việc xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

   Khó khăn, thách thức

Xác định đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại, trong những năm qua, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, các xã NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Theo kế hoạch xây dựng NTM năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: xã Đình Lập, huyện Đình Lập; xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng; xã Tân Văn, huyện Bình Gia; xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng và xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình. Bên cạnh đó, mỗi huyện, thành phố phấn đấu công nhận từ 2 hoặc 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu; xây dựng và công nhận ít nhất 1 vườn mẫu đạt chuẩn.

Người dân xã Đình Lập, huyện Đình Lập chung sức làm đường giao thông nông thôn

Tuy nhiên, năm 2021, việc triển khai xây dựng NTM nói chung, trong đó có xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.

Khó khăn đầu tiên phải kể đến chính là tác động của dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số nơi trên địa bàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội, từ đó gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn tập trung. Không những vậy, tác động của dịch bệnh khiến thu nhập của nhiều hộ dân bị giảm sút, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các tiêu chí như: thu nhập, y tế cũng như một số tiêu chí đòi hỏi sự đóng góp của người dân.

Bên cạnh khó khăn do dịch bệnh, năm 2021, nguồn lực phân bổ để thực hiện chương trình xây dựng NTM từ Trung ương chậm, số lượng ít khiến việc đầu tư xây dựng bị chậm theo. Một số công trình do không bố trí được nguồn vốn nên đến tháng 10/2021 vẫn chưa thể khởi công xây dựng.

Từ những khó khăn như vậy dẫn tới việc xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều thách thức, khó hoàn thành mục tiêu. Trước thực tế đó, từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục khó khăn, từng bước thực hiện các mục tiêu.

   Quyết tâm vượt khó

Khắc phục khó khăn về nguồn vốn đầu tư, ngay từ đầu năm, các huyện, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… Cụ thể trong năm 2021, các cấp, ngành liên quan đã tổ chức tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đến 100% các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2020 trở về trước (hết năm 2020 toàn tỉnh có 65 xã được công nhận đạt chuẩn NTM).

Bên cạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị trực tiếp tại cơ sở, để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, công tác tuyên truyền còn được tổ chức bằng nhiều hình thức khác như: tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở 100% các xã NTM; tuyên truyền qua mạng xã hội; phát tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn đến từng xã, thôn, khu dân cư; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng được hơn 400 tin, bài, ảnh…

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và khắc phục khó khăn, tích cực chung tay góp sức thực hiện các tiêu chí. Ông Đặng Văn Chiến, thôn Kim Quán, xã Đình Lập cho biết: Từ sự tuyên truyền, vận động của xã, năm 2021, gia đình đã hiến hơn 350 m2 đất vườn để mở rộng sân thể thao, nhà văn hóa và đường lên nhà văn hóa thôn. Có mặt bằng, công trình nhanh chóng được triển khai thực hiện, từ đó không chỉ góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí nhà văn hóa, khu thể thao mà tạo thuận lợi cho việc sinh hoạt, hội họp của bà còn trong thôn.

Cùng với gia đình ông Chiến, năm 2021, người dân trên địa bàn xã Đình Lập đã đóng góp hơn 10.000 công lao động, hiến khoảng 13.000 m2 đất, đóng góp gần 200 triệu đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Qua đó, đến tháng 10/2021, xã đã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Tương tự xã Đình Lập, người dân ở các xã điểm phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn tỉnh cũng tích cực chung tay, góp sức thực hiện tiêu chí. Cụ thể, người dân các xã đã hiến khoảng 15.000 m2 đất; đóng góp hơn 40.000 ngày công; hơn 2 tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, nhà văn hóa, khu thể thao, môi trường…

Bên cạnh sự chung sức của người dân, năm 2021, tỉnh phân bổ hơn 7,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

Từ sự chung tay, góp sức của Nhân dân và sự đầu tư, hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, ước hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; công nhận thêm 30 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 30 vườn mẫu.

 Việc xây dựng thành công các xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2021 thể hiện sự quyết tâm của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân. Từ đó, diện mạo nông thôn ở các xã NTM không ngừng đổi mới.

Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao gồm 14 tiêu chí được phân theo các nhóm: cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất; văn hóa, giáo dục, y tế; môi trường và an ninh trật tự. Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu có 7 tiêu chí gồm: nhà ở và vườn hộ gia đình; đường giao thông; nhà văn hóa và khu thể thao thôn; phát triển sản xuất và giảm nghèo; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự và bình đẳng giới. Bộ tiêu chí vườn mẫu có 5 tiêu chí gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; sản phẩm từ vườn; môi trường-cảnh quan; thu nhập.

TÂN AN