Thứ hai,  20/03/2023

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động ở Hữu Lũng

– Năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng là phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khó khăn về nguồn vốn, hết năm 2021, huyện Hữu Lũng có thêm xã Yên Thịnh được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 14,17 tiêu chí, tăng 1,07 tiêu chí/xã so với năm 2020.

Đường giao thông nông thôn ở xã Hồ Sơn được xây dựng với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và sự chung sức của Nhân dân

Bước sang năm 2022, huyện Hữu Lũng phấn đấu đưa thêm 2 xã: Hồ Sơn và Vân Nham đạt chuẩn NTM. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi năm 2022, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp; nguồn vốn để thực hiện chương trình chưa có; số lượng xã phấn đấu đạt chuẩn cao (năm 2022 tỉnh dự kiến mỗi huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM)…

Trước bối cảnh khó khăn như vậy, huyện Hữu Lũng vẫn đặt quyết tâm rất cao để hoàn thành mục tiêu đề ra. Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Không đợi đến năm 2022 mà ngay từ những năm trước, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã chủ động thực hiện trước một số tiêu chí. Qua đó, hết năm 2021, xã Hồ Sơn và xã Vân Nham đã đạt 13/19 tiêu chí. Đối với những tiêu chí chưa đạt, ngay từ những tháng cuối năm 2021, lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan đã trực tiếp đến các xã này để tổ chức họp, rà soát, đánh giá tổng thể toàn bộ các tiêu chí.

Qua rà soát, 2 xã cần đầu tư 8 công trình gồm: trường học, nhà văn hóa xã, trạm y tế với tổng mức đầu tư dự kiến trên 52 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các công trình đã được chuẩn bị mặt bằng “sạch” và UBND huyện đã bố trí 800 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tiếp tục huy động sự chung tay, góp sức của người dân cùng thực hiện các tiêu chí còn lại.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của huyện, ngay từ năm 2021, 2 xã điểm: Hồ Sơn và Vân Nham đã chủ động thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường…

Cụ thể tại xã Hồ Sơn, để huy động sự chung sức của người dân, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như: thông qua hệ thống loa truyền thanh, cấp phát tài liệu, tuyên truyền lồng ghép 15 cuộc với gần 1.000 lượt người tham dự… Qua đó, người dân hiểu và tích cực chung sức thực hiện.

Ông Lục Văn Thi, thôn Tám Nhăm, xã Hồ Sơn cho biết: Thông qua tuyên truyền, vận động, bà con trong thôn đã tích cực chung sức để thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó nổi bật nhất là tiêu chí giao thông. Năm 2021, mỗi hộ dân trong thôn đóng góp bình quân 3,5 đến 4 triệu đồng/hộ để làm đường… Cùng với thôn Tám Nhăm, người dân các thôn khác trên địa bàn xã cũng tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, năm 2021, Nhân dân trên địa bàn xã Hồ Sơn đã đóng góp gần 1,5 tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công lao động để làm hơn 3 km đường bê tông; xây dựng 30 hố đốt rác; trồng mới gần 500 m đường hoa…

Tương tự Hồ Sơn, năm 2021, Nhân dân  xã Vân Nham đã đóng góp tiền mặt, ngày công quy ra tiền được gần 1,4 tỷ đồng, qua đó, xã đã xây dựng thêm 1 nhà văn hóa thôn, làm mới 6,7 km đường giao thông….

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định song khối lượng công việc cần thực hiện còn rất nhiều. Chính vì vậy, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, 2 xã: Hồ Sơn và Vân Nham cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động người dân cùng chung sức để thực hiện các tiêu chí, qua đó, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2022 của huyện đề ra.

TÂN AN