Thứ ba,  28/03/2023

Đồng Ghè: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

– Những năm qua, Chi bộ thôn Đồng Ghè, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng đã thực hiện tốt công tác dân vận, vận động Nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), qua đó, góp phần đưa xã Quan Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021.

Thôn Đồng Ghè có 75 hộ với 345 nhân khẩu. Năm 2011, khi mới bắt tay triển khai xây dựng NTM, các tiêu chí về hạ tầng giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa còn hạn chế, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Chi bộ thôn Đồng Ghè đã xác định dân vận khéo là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công trong xây dựng NTM.

Người dân thôn Đồng Ghè thu hoạch bưởi

Đồng chí Lý Văn Mão, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đồng Ghè cho biết: Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, cần phải phát huy vai trò chủ thể của người dân, trong đó, công tác dân vận phải đi trước một bước. Để công tác dân vận có hiệu quả, Chi bộ thôn đã chỉ đạo các đảng viên, tổ chức, đoàn thể và người có uy tín trong thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về thực hiện chương trình xây dựng NTM đến người dân.

Bên cạnh đó, Chi bộ thôn lấy phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” để người dân được tham gia trao đổi, bàn bạc về cách làm hay trong triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, từ đó tạo sự đồng thuận cao.

Theo đó, cùng với việc tăng cường tuyên truyền về xây dựng NTM lồng ghép tại các cuộc họp chi bộ, đoàn thể, họp thôn, các đảng viên, người có uy tín trong thôn đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cùng thực hiện các tiêu chí NTM như: môi trường, đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa… Riêng trong năm 2021, các đảng viên, người có uy tín trong thôn đã tổ chức được trên 120 lượt tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia xây dựng NTM. Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Chúng tôi đến từng nhà tuyên truyền, một lần bà con chưa hiểu, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền hai lần, ba lần, nhờ đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận cao. Đơn cử như thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, tại địa bàn thôn, diện tích nhà văn hoá còn nhỏ hẹp, qua công tác vận động cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, trong năm 2021, mỗi hộ dân trong thôn đã đóng góp 500 nghìn đồng/hộ và gần 500 ngày công để mở rộng nhà văn hóa thôn.

Cùng với đó, với sự định hướng của chi bộ, phát huy bản tính cần cù, bà con trong thôn chủ động chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay, thôn đã có một số mô hình cho thu nhập cao như: trồng các loại cây ăn quả, trồng khoai tây, cây cảnh… Thu nhập người dân ngày càng được cải thiện, đạt 38 triệu đồng/người/năm (tăng 13 triệu đồng/người/năm so với năm 2016). Vừa phát triển sản xuất, người dân còn tích cực góp công, góp tiền thực hiện các tiêu chí khác.

Ông Lý Văn Báo, thôn Đồng Ghè cho biết: Sau khi được Chi bộ thôn đến tuyên truyền, vận động, tháng 4/2021, gia đình tôi đã hiến 605 m2 đất vườn để xây dựng nhà văn hóa thôn và làm đường trục thôn. Sau khi tuyến đường hoàn thiện, tôi thấy việc đi lại của mọi người trong thôn ngày càng thuận tiện.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, việc xây dựng NTM ở thôn đạt được nhiều kết quả tích cực, người dân đã hiểu và đồng lòng đóng góp. Đơn cử, trong năm 2021, toàn thôn huy động được trên 1.000 ngày công, hiến trên 1.500 m2 đất và đóng góp 540 triệu đồng làm đường giao thông liên thôn, xây dựng nhà văn hoá, xây dựng lò đốt rác…

Ông Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn cho biết: Trong suốt quá trình xây dựng NTM, Chi bộ thôn Đồng Ghè là một trong những chi bộ thực hiện tốt nhất công tác dân vận, phát huy nội lực của người dân, thực hiện các tiêu chí khó trong xây dựng NTM. Qua đó, đã góp phần đưa xã đạt chuẩn NTM năm 2021.

Với sự nỗ lực đó, diện mạo của thôn ngày càng thay đổi, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chỉ còn 8% (giảm 25,3% so với năm 2016). Năm 2021, thôn Đồng Ghè vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

NGUYỄN PHÚC