Thứ ba,  31/01/2023

Xã Thái Bình đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Thái Bình

– Sáng nay (18/2), UBND xã Thái Bình, huyện Đình Lập tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Là xã khó khăn, xuất phát điểm thấp, khi bắt tay xây dựng NTM, năm 2013, xã Thái Bình mới đạt 5/19 tiêu chí. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền xã và sự hưởng ứng tích cực của toàn thể Nhân dân, cuối năm 2021, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, UBND xã đã tích cực huy động nguồn vốn xã hội hóa, sự đóng góp của người dân để cùng thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí.

Riêng trong năm 2021, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng chương trình NTM trên địa bàn xã gần 11,5 tỷ đồng. Trong đó, người dân toàn xã đã đóng góp 2,6 tỷ đồng để xây dựng các công trình như: nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở…

Qua triển khai chương trình xây dựng NTM, diện mạo của xã ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn phát triển, cơ sở giáo dục, y tế, điện, nước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cho người dân, cảnh quan môi trường cải thiện rõ rệt, người dân hăng hái phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống.

Thu nhập bình quân trên địa bàn xã năm 2021 đạt 36,02 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 chỉ còn 9,63%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 60%; 90% số thôn bản đạt thôn văn hóa.


Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Thái Bình tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng và phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; hướng tới phấn đấu xây dựng NTM nâng cao.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân vì có thành tích trong phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Đồng thời, 13 tập thể, 14 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và 2 tập thể, 10 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì có thành tích trong phong trào “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”.

HỒ DUNG