Thứ ba,  31/01/2023

Thực hiện tiêu chí giao thông: Chủ động từ đầu năm

– Ngay từ những tháng đầu năm 2022, việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo kế hoạch xây dựng NTM, năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu cứng hóa được trên 350 km mặt đường giao thông nông thôn các loại và có thêm 12 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông, nâng tổng số xã đạt tiêu chí giao thông lên 102/181 xã.

Để đạt được tiêu chí giao thông, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, rất cần sự chung tay, góp sức của người dân. Ngay từ những tháng đầu năm 2022, từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức củng cố giao thông nông thôn.

Người dân thôn Còn Tòong, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc chuẩn bị mặt bằng để bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Theo đó, ngày 22/1/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trên cơ sở chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh, các huyện, thành phố, các xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức tham gia thực hiện các nội dung kể trên, trong đó có việc làm đường giao thông nông thôn và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh) cho biết: Ngay từ những tháng đầu năm 2022, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức để thực hiện tiêu chí giao thông. Qua đó,  trong gần 2 tháng đầu năm 2022, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp 170 ngày công lao động, gần 50 triệu đồng mua vật liệu đối ứng (Nhà nước hỗ trợ hơn 30 tấn xi măng) để làm mới gần 300 m đường bê tông xi măng. Từ nay đến cuối năm 2022, UBND xã tiếp tục vận động Nhân dân cùng chung sức để xây dựng thêm khoảng 4,4 km đường bê tông ngõ, xóm, nội đồng, góp phần quan trọng giúp xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM năm 2022.

 Cùng với xã Thượng Cường, từ đầu năm đến giữa tháng 2/2022, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp gần 78.000 công lao động, gần 4 tỷ đồng tiền mặt (Nhà nước hỗ trợ gần 3.200 tấn xi măng), bê tông hóa được hơn 30 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa gần 2.300 km đường giao thông, vá được 23.700 m2 ổ gà, đào đắp hơn 4.400 m3 đất đá…

Bên cạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức làm đường, ngay từ những tháng cuối năm 2021, UBND các huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã điểm rà soát tiêu chí, từ đó có dự kiến danh mục cần đầu tư để hoàn thành tiêu chí. Qua đề xuất của các huyện, năm 2022, các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM cần đầu tư 37 công trình giao thông.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí giao thông cũng như các công trình hạ tầng NTM khác, ngày 18/2/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 cho các huyện để thực hiện các dự án xây dựng NTM năm 2022 với tổng số tiền 100 tỷ đồng (trong đó có hỗ trợ thực hiện tiêu chí giao thông).

Có nguồn lực đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông, UBND các huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã chủ động đẩy mạnh công tác chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị đầu tư.

Ông Lăng Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022) cho biết: Để đạt được tiêu chí giao thông, năm 2022, xã cần đầu tư 5 tuyến đường giao thông nông thôn. Để có được mặt bằng thực hiện các công trình, UBND xã đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tuyên truyền, vận động từng hộ dân để tạo mặt bằng sạch, trong đó có những tuyến đường vận động các hộ dân hiến từ 30 đến 200 m2 đất. Đến nay, 3/5 công trình đã được khởi công xây dựng, 2 công trình đã trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Cùng với Thiện Hòa, các công trình giao thông ở các xã điểm NTM năm 2022 khác trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và dự kiến sẽ khởi công toàn bộ trong quý II/2022.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực, khí thế để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 đề ra.

TÂN AN