Thứ năm,  08/12/2022
Xây dựng nông thôn mới ở Đình Lập:

Khẩn trương từ đầu năm

– Ngay từ những tháng đầu năm 2022, huyện Đình Lập đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) một cách khẩn trương và bước đầu đạt những kết quả tích cực.


Thi công công trình đường giao thông tại xã Châu Sơn, huyện Đình Lập

Năm 2022, mục tiêu đặt ra trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập khá cao. Cụ thể, huyện phấn đấu có thêm xã Châu Sơn đạt chuẩn NTM; xã Bắc Lãng đạt chuẩn NTM nâng cao; công nhận thêm 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu; công nhận 13 thôn biên giới đạt chuẩn NTM và bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 17,8 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND huyện đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể. Ông Hoàng Thanh Đạm, quyền Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay từ những tháng cuối năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã chủ động rà soát từng tiêu chí ở các xã. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Đối với các tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn của Nhà nước (chủ yếu là các công trình hạ tầng tập trung ở 2 xã: Châu Sơn và Bắc Lãng), ngày 18/2/2022, UBND tỉnh đã có quyết định tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh cho huyện Đình Lập 8,5 tỷ đồng để thực hiện các dự án xây dựng NTM năm 2022. Trước đó, UBND huyện đã chủ động cân đối ứng trước 2,9 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 12 công trình hạ tầng NTM trên địa bàn 2 xã: Châu Sơn và Bắc Lãng. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của tỉnh, huyện, để các công trình sớm được khởi công xây dựng, các xã cũng chủ động phối hợp trong việc chuẩn bị mặt bằng.

Ông Hoàng Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Châu Sơn cho biết: Tính đến hết năm 2021, xã đã đạt 13/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, năm 2022, xã được đầu tư xây dựng 10 công trình. Ngay từ cuối năm 2021, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, sau đó tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất hoặc thu hồi tạo mặt bằng sạch để các công trình sớm được đầu tư xây dựng.

Có vốn, có mặt bằng nên các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập khẩn trương được triển khai xây dựng. Đến nay, 12/12 công trình hạ tầng NTM ở 2 xã: Châu Sơn và Bắc Lãng đã được khởi công xây dựng. Qua đó, huyện Đình Lập trở thành một trong những huyện khởi công các công trình hạ tầng NTM sớm nhất trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh chủ động trong việc triển khai các tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn của Nhà nước, ngay từ những tháng đầu năm 2022, UBND huyện Đình Lập chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng góp sức thực hiện các tiêu chí như giao thông, thủy lợi, môi trường…

Trong 2 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã huy động được 3.623 công lao động để nạo vét, phát quang được gần 28.000 m mương; làm mới 655 m mương, 6 đập thủy lợi nhỏ; sửa chữa đường nước được 3.150 m; bê tông được 523 m đường giao thông nông thôn; san lấp mặt đường được 1.990 m3; đào, khơi rãnh, sửa chữa đường được 15.550 m; thu gom 58 m3 rác thải… Những kết quả nêu trên đã góp phần giúp các xã từng bước hoàn thành cũng như không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường.

Với sự chủ động bố trí nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, ngay từ những tháng đầu năm 2022, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập diễn ra khẩn trương và đạt được những kết quả tích cực, nhất là việc triển khai các công trình hạ tầng. Đây là động lực, cơ sở quan trọng để huyện phấn đấu đến tháng 7/2022 sẽ hoàn thành hồ sơ trình thẩm định công nhận xã Châu Sơn đạt chuẩn NTM và tháng 10/2022 sẽ trình thẩm định công nhận xã Bắc Lãng đạt chuẩn xã NTM nâng cao cũng như sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2022 đã đề ra.

TÂN AN