Chủ nhật,  10/12/2023

Thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

– Ngày 16/3, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 (đợt 2).

Tại buổi họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM gồm: xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn; xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và 2 xã xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

Các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021 (đợt 2)

Theo đó đến nay, xã Vũ Lễ và xã Quốc Khánh đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM; xã Hoàng Văn Thụ và xã Đồng Ý đã đạt 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao. Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm việc triển khai thực hiện một số tiêu chí như: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường… tại các xã.

Sau đó, các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu. Qua đó, 2 xã Vũ Lễ và Quốc Khánh đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM; 2 xã Hoàng Văn Thụ và Đồng Ý đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 75 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

TÂN AN