Thứ tư,  06/12/2023

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Đồng Ý vươn lên

– Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự chung tay, góp sức của người dân, đến nay, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Ngày 16/3, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh tiến hành họp xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2021 (đợt 2). Với 100% số phiếu chấp thuận, xã Đồng Ý đã được xét công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đây là niềm vui lớn của xã Đồng Ý cũng như huyện Bắc Sơn, điều đặc biệt là Đồng Ý không phải là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 của tỉnh.

Người dân xã Đồng Ý chung sức vệ sinh môi trường

Cụ thể, năm 2021, tỉnh chọn 5 xã NTM để chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trong đó không có xã Đồng Ý. Mặc dù không phải là xã được chọn chỉ đạo điểm song ngay từ đầu năm, huyện Bắc Sơn cũng như xã Đồng Ý đặt quyết tâm rất cao để hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đồng Ý tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí; thường xuyên bám sát cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong bộ tiêu chí, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Qua rà soát, đầu năm 2021, xã Đồng Ý còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: đường giao thông; nhà văn hóa, khu thể thao; hệ thống điện; truyền thông; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường. Trong số 6 tiêu chí chưa đạt này chỉ còn một số ít cần nguồn lực hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, còn lại chủ yếu cần sự chung tay, góp sức của Nhân dân.

Đối với các chỉ tiêu, tiêu chí cần nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, UBND huyện đã cân đối, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

Đối với các tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND xã Đồng Ý đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân cùng chung sức thực hiện. Ông Phạm Bá Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Ý cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, xã Đồng Ý đã phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện tổ chức 84 hội nghị, sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao với khoảng 2.500 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, từ huyện đến xã còn tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; trực tiếp tuyên truyền tại các thôn, các hộ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các tiêu chí…

Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM nâng cao, từ đó tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Chỉ tính riêng năm 2021, người dân trên địa bàn xã Đồng Ý đã đóng tiền mặt, ngày công quy ra tiền trị giá gần 1,9 tỷ đồng.

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn xã Đồng Ý diễn ra nhanh chóng và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, 100% tuyến đường xã, 92% tuyến đường trục thôn và 90% đường ngõ xóm trên địa bàn xã được cứng hóa; 8/8 thôn có nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị theo quy định; 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên và an toàn…

Không chỉ nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, người dân trên địa bàn xã còn tập trung phát triển kinh tế, nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Ông Dương Văn Tuấn, thôn Nà Cuối, xã Đồng Ý cho biết: Hằng tháng, người dân trong thôn lại ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc hoa, cây xanh, khơi thông cống rãnh dọc tuyến đường trục thôn. Từ đó, tuyến đường luôn được giữ gìn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Những kết quả đạt được trong xây dựng xã NTM nâng cao ở Đồng Ý thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm lớn của các cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết, chung sức của người dân. Đồng thời, xã Đồng Ý trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh để các xã học tập, noi theo.

TÂN AN