Thứ hai,  28/11/2022

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng khó: Quyết đạt mục tiêu

– Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 4 xã đặc biệt khó khăn. Ngay từ những tháng đầu năm, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, các xã đặc biệt khó khăn đã chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí.

Năm 2022, tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm 4 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm: Tam Gia, huyện Lộc Bình; Thiện Hòa, huyện Bình Gia; Châu Sơn, huyện Đình Lập và Bình Phúc, huyện Văn Quan. Xây dựng NTM ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi vốn đã không hề dễ dàng thì đối với các xã đặc biệt khó khăn, việc triển khai các tiêu chí NTM càng khó khăn hơn nhiều.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành kiểm tra thực tế mô hình chăn nuôi tại xã Bình Phúc, huyện Văn Quan

Theo rà soát, đến đầu năm 2022, 4 xã kể trên bình quân mỗi xã đạt 11/19 tiêu chí, trong đó có xã chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt phần lớn đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài. Bên cạnh đó, địa hình ở các xã chia cắt, kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức về xây dựng NTM ở một số nơi còn hạn chế dẫn tới việc thực hiện các tiêu chí không hề dễ dàng.

Khó khăn như vậy song không vì thế mà các xã đặc biệt khó khăn “chùn bước”. Ngay trong những tháng đầu năm 2022, các xã đã chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí. Xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia – một trong những xã khó khăn nhất trong 4 xã kể trên là một ví dụ.

Ông Lăng Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Thiện Hòa cho biết: Hiện xã mới đạt 7/19 tiêu chí NTM. Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, ngay từ những tháng đầu năm 2022, UBND xã đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí. Đối với các tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn của Nhà nước, xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị mặt bằng “sạch” để đầu tư xây dựng. Đối với các tiêu chí cần sự chung sức của người dân, UBND xã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tích cực chung sức thực hiện. Qua 3 tháng đầu năm 2022, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp hơn 700 công lao động để làm mới 1,2 km đường giao thông, nạo vét kênh mương thủy lợi, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Tương tự xã Thiện Hòa, ngay những tháng đầu năm 2022, 3 xã đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh cũng chủ động, tích cực trong thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí dễ thực hiện, các tiêu chí cần sự chung tay của người dân như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… Cụ thể: trong 3 tháng đầu năm 2022, người dân ở 4 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã huy động trên 4.000 công lao động đóng góp vật liệu đối ứng để bê tông hóa và tu sửa hơn 30 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, sửa chữa gần 10 km kênh mương thủy lợi… Từ đó, tạo động lực, khí thế để người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí trong thời gian tới.

Thi công đường giao thông tại xã Châu Sơn, huyện Đình Lập

Cùng với sự chủ động, nỗ lực của các xã đặc biệt khó khăn, ngay từ những tháng đầu năm 2022, từ tỉnh đến huyện đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao để hỗ trợ các xã. Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để hỗ trợ các huyện, xã triển khai xây dựng NTM, ngay trong tháng 2/2022, UBND tỉnh đã quyết định tạm ứng 100 tỷ đồng để các huyện thực hiện các dự án xây dựng NTM năm 2022. Qua đó, 4 xã điểm đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng 40 công trình. Đến nay, có 13 công trình được khởi công xây dựng, 27 công trình đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công ngay trong quý II/2022.

Với sự nỗ lực, chủ động của các xã và sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành, hy vọng rằng 4 xã đặc biệt khó khăn sẽ vượt khó để sớm đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, qua đó, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2022 chung trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN