Thứ ba,  28/11/2023

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động thực hiện tiêu chí môi trường

– Năm 2022, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí 17) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được đánh giá là khó khăn hơn những năm trước. Trước thực tế đó, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành liên quan chủ động triển khai các giải pháp để từng bước hoàn thành tiêu chí.

Tiêu chí 17 được đánh giá là một trong những tiêu chí “đã khó làm lại khó giữ”. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự chung tay, góp sức của Nhân dân, đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 83 xã đạt tiêu chí, chiếm 45,86%.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng trồng hoa, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp

Bước sang năm 2022, việc triển khai thực hiện tiêu chí 17 tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao, trọng tâm là quyết tâm hoàn thành tiêu chí môi trường ở 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM, 5 xã phấn đấu NTM nâng cao và 1 xã phấn đấu NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, bước sang năm 2022, việc thực hiện tiêu chí tiếp tục đối diện với khó khăn, thách thức mới.

Cụ thể, ngày 8/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tiêu chí 17 có 12 chỉ tiêu, tăng 4 chỉ tiêu so với giai đoạn trước và là tiêu chí có nhiều chỉ tiêu nhất trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh đó, nguồn lực để thực hiện tiêu chí còn hạn chế, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho việc thực hiện tiêu chí càng thêm khó.

Xác định rõ những khó khăn như vậy nên ngay từ những tháng đầu năm 2022, các cấp, ngành liên quan đã chủ động bắt tay thực hiện tiêu chí. Ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Để thực hiện hiệu quả tiêu chí 17 ở các xã điểm, ngay từ đầu năm 2022, sở đã chủ động ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó chỉ rõ nội dung thực hiện, cách thức, thời gian cụ thể thực hiện tiêu chí.

Bên cạnh phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện tiêu chí, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát tiêu chí ở các xã điểm, từ đó, nắm bắt được khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã. Đồng thời, từ nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường, cơ quan liên quan sẽ cân đối, xem xét hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/xã phấn đấu đạt chuẩn NTM để tạo động lực giúp người dân phấn đấu cùng thực hiện các tiêu chí…

Người dân và đoàn viên thanh niên xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng chung sức xây dựng lò đốt rác

Cùng với sự vào cuộc của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các xã cũng đã chủ động trong thực hiện tiêu chí 17. Ông Hoàng Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022) cho biết: Không đợi đến năm 2022 mà ngay từ năm 2021 trở về trước, UBND xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền lồng ghép các nội dung liên quan đến xây dựng NTM nói chung, trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền về thực hiện tiêu chí môi trường. Thông qua tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu và tích cực chung sức thực hiện. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2022, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp khoảng 600 công lao động để tham gia phát dọn, vệ sinh môi trường; xây dựng thêm 36 nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh…

Cùng với xã Châu Sơn, việc triển khai thực hiện tiêu chí 17 được các xã khác quan tâm triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Qua 3 tháng đầu năm 2022, người dân trên địa bàn tỉnh (trong đó có xã điểm NTM) đã đóng góp hơn 70.000 công lao động để làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, sửa chữa 32 công trình nước sinh hoạt, gần 5.300 m đường dẫn nước; xây dựng mới trên 200 lò đốt rác, hơn 200 nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh…

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định song việc triển khai tiêu chí 17 trên địa bàn tỉnh thời gian tới vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu thực hiện tiêu chí 17 ở các xã điểm NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm của các xã thì các cấp, các ngành cần tiếp tục có sự quan tâm sát sao, hỗ trợ phù hợp để giúp các xã có thêm điều kiện thực hiện tiêu chí đảm bảo tiến độ, chất lượng và đi vào thực chất.

TÂN AN