Thứ tư,  28/09/2022

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Chi Lăng: Quyết tâm vượt khó

– Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng vẫn đặt quyết tâm cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong năm 2022.

Năm 2022, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng là xã duy nhất trên địa bàn tỉnh được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, để đạt xã NTM kiểu mẫu, xã cần đạt 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; thu nhập bình quân đầu người xã NTM kiểu mẫu cao hơn 10% xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm; có ít nhất 1 mô hình thôn thông minh; đạt tiêu chí quy định xã NTM kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất mang giá trị đặc trưng của địa phương.

Người dân thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng kiểm tra sinh trưởng của cây na

Đối chiếu với những quy định mới này, khối lượng công việc mà xã Chi Lăng cần thực hiện còn rất lớn. Cụ thể: qua rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí mới, đến nay xã mới đạt 8/19 tiêu chí, 60/75 chỉ tiêu xã NTM nâng cao. Số tiêu chí chưa đạt còn nhiều, vừa đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài. Bên cạnh đó, một số tiêu chí chưa có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng nên việc triển khai thực hiện còn lúng túng…

Xác định rõ những khó khăn như vậy để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2022 đề ra, xã Chi Lăng đã chủ động triển khai các tiêu chí. Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay từ những tháng đầu năm 2022, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao đã đạt và từng bước hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện một số tiêu chí có khả năng thực hiện trước như: giao thông, thủy lợi, môi trường, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập…

Ông Triệu Lành Văn Biên, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Làng Ngũa cho biết: Từ sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, đến nay,  cơ sở hạ tầng trong thôn đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Để xây dựng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp 233 công lao động, qua đó, quét dọn, phát quang 3,7 km đường giao thông, sửa chữa nâng cấp 400 m mương thủy lợi, cắt tỉa 800 m hàng rào cây xanh… Bên cạnh đó, người dân trong thôn còn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, bình quân mỗi hộ trong thôn có 300 cây na, bưởi cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm.

Cùng với thôn Làng Ngũa, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân các thôn khác trên địa bàn xã Chi Lăng cũng tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể: thông qua phong trào ra quân đầu xuân, ngày “Chủ nhật đỏ”, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp 3.000 công lao động, qua đó đã sửa chữa, nâng cấp 6,6 km kênh mương thủy lợi, làm mới gần 400 m đường giao thông, vệ sinh đường làng, ngõ xóm được 10,8 km, cắt tỉa 9,5 km cây cảnh; tập trung chăm sóc các loại cây ăn quả thế mạnh của xã như: na, bưởi…

Cùng với sự chủ động của xã, UBND huyện Chi Lăng cũng đã và đang triển khai các giải pháp cụ thể để giúp xã từng bước hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND xã Chi Lăng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tiếp tục huy động sự chung sức của người dân cùng tham gia thực hiện các tiêu chí; tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về xây dựng xã NTM kiểu mẫu tại tỉnh Yên Bái để áp dụng một cách phù hợp. Bên cạnh đó, UBND huyện huy động, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ xã hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng (hiện nay, đang lập hồ sơ thiết kế 5 danh mục công trình).

Mặc dù xã Chi Lăng đã đạt được những kết quả nhất định cũng như có kế hoạch, giải pháp cụ thể song việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 có nhiều nội dung mới, khó. Chính vì vậy, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của huyện, xã thì UBND tỉnh cũng như các sở, ngành liên quan tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho xã. Qua đó, phấn đấu hết năm 2022, xã Chi Lăng sẽ trở thành xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu

TÂN AN