Thứ ba,  28/11/2023

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Nỗ lực đạt mục tiêu

– Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn vẫn không ngừng nỗ lực và đặt quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; xã Chi Lăng, huyện Tràng Định; xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Mục tiêu cụ thể như vậy, tuy nhiên, năm 2022, việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức.

Đường giao thông nông thôn xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng được bê tông hóa tạo điều kiện thuận cho việc đi lại, phát triển sản xuất của người dân

Đầu tiên phải kể đến khó khăn trong việc thay đổi bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao (tại Quyết định 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh) gồm 14 tiêu chí, nếu xét theo bộ tiêu chí này, 5 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh đều đạt từ 5-10 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt 60 – 70%. Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 mới được ban hành (tại Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ), xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải đạt 19 tiêu chí.

Không chỉ tăng về số lượng tiêu chí mà trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, nhiều tiêu chí cần một số bộ, ngành, UBND cấp tỉnh công bố chỉ tiêu, quy định, hướng dẫn cụ thể. Đến nay, vẫn chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của các cơ quan liên quan khiến cho các xã khó khăn trong việc rà soát tiêu chí để có giải pháp triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao còn gặp nhiều khó khăn khác như: nguồn vốn thực hiện chương trình chưa có; ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho việc huy động nguồn lực xã hội hóa hạn chế…

Xác định rõ những khó khăn như vậy, song 5 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 vẫn không ngừng nỗ lực vượt khó để quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Trước khi có Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 cũng như quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành, UBND tỉnh thì các xã điểm đã chủ động trong triển khai các tiêu chí. Trong đó, các xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay, góp sức củng cố, nâng cao chất lượng và từng bước hoàn thiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa… Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động chuẩn bị mặt bằng sạch để ngay khi có hướng dẫn cụ thể, nguồn vốn, các công trình sẽ nhanh chóng được triển khai xây dựng.

Ông Nguyễn Phúc Thật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng cho biết: Trong thời gian chờ đợi quy định, hướng dẫn bổ sung của cấp trên về các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, ngay trong những tháng đầu năm 2022, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động huy động người dân đóng góp tiền, 1.200 công lao động. Qua đó, đã nạo vét 4,5 km mương thủy lợi; sửa chữa công trình hồ tại thôn En với kinh phí 120 triệu đồng; phát quang, quét dọn đường làng ngõ xóm được 25,8 km; nâng cấp lề đường, khơi thông rãnh thoát nước gần 3 km…Bên cạnh đó, xã đã chủ động tuyên truyền 8 hộ dân giải phóng mặt bằng 2.700 m2 đất (hiện nay tiếp tục tuyên truyền thêm 4 hộ còn lại để giải phóng thêm 2.300 m2 đất) để chuẩn bị xây dựng khu trung tâm thể thao xã.

Cùng với xã Sơn Hà, các xã điểm xây dựng NTM nâng cao năm 2022 khác cũng chủ động, tích cực trong việc triển khai các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân. Cụ thể, qua 4 tháng đầu năm 2022, người dân ở 5 xã điểm phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao đã đóng góp hơn 5.000 công lao động, hàng trăm triệu đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường…

Bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của các xã, để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022 đề ra, các cấp, ngành cần tiếp tục có sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các xã, trước mắt là đẩy nhanh việc tham mưu xây dựng quy định, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí cụ thể. Qua đó, làm cơ sở để các huyện, xã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo tiến độ, chất lượng.

TÂN AN