Thứ ba,  21/03/2023

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng

– Ngày 20/7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp cùng một số sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình phát triển sản xuất tại xã Thượng Cường

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, qua gần 7 tháng đầu năm 2022, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chi Lăng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện đã tích cực đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để thực hiện các tiêu chí.

Cụ thể từ đầu năm 2022 đến nay, Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 14.500 công lao động, hiến gần 12.000 m2 đất cùng hàng trăm triệu đồng chung tay xây dựng các công trình hạ tầng NTM.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân xây dựng mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả; tiếp tục triển khai chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”…

Theo kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đến nay bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 10,11 tiêu chí, giảm 4,45 tiêu chí so với bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020.

Đối với xã Chi Lăng, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022, từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn xã đóng góp 1.712 công lao động, làm mới 353 m đường giao thông; phát quang , vệ sinh gần 31 km đường trục thôn, ngõ xóm. Đến nay, xã đạt 10/19 tiêu chí xã NTM nâng cao (một trong những điều kiện đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu).

Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi kiểm tra 

Đối với xã Thượng Cường, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022, từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn xã đã hiến 1.150 m2 đất, đóng góp 900 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông, nhà văn hóa, xây dựng lò đốt rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường…

Đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng trên địa bàn xã, đồng thời UBND xã Thượng Cường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay, góp sức của người dân cùng thực hiện các tiêu chí.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng, các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo xã Thượng Cường đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chi Lăng nói chung, trong đó tập trung chủ yếu ở 2 xã điểm Chi Lăng và Thượng Cường.

Đồng thời các đại biểu cũng đưa ra đề xuất, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Thượng Cường

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã Thượng Cường.

TÂN AN