Thứ ba,  29/11/2022

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Vượt khó thực hiện tiêu chí y tế

– Tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao là một trong những tiêu chí có nhiều chỉ tiêu mới, việc triển khai thực hiện không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, sự chung sức của người dân, đến nay, việc triển khai thực hiện tiêu chí này ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao đã đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 5 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao gồm: xã Gia Cát, huyện Cao Lộc; xã Chi Lăng, huyện Tràng Định; xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.

Người dân thôn Nà Bó, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc được tuyên truyền về xây dựng NTM, trong đó có nội dung về thực hiện tiêu chí y tế

Theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao, để đạt được tiêu chí y tế, xã cần phải đạt 4 chỉ tiêu gồm: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt từ 40% trở lên; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt từ 70% trở lên.

Đây đa số là các chỉ tiêu mới (3 chỉ tiêu mới và 1 chỉ tiêu có tỷ lệ cao hơn) so với bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao trước đó trên địa bàn tỉnh. Do là chỉ tiêu mới nên việc triển khai thực hiện của các xã cũng gặp lúng túng. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của người dân ở một số nơi còn khó khăn dẫn tới tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp so với chỉ tiêu (tháng 8/2022, tỷ lệ trung bình tham gia bảo hiểm y tế ở 5 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao đạt khoảng 85%); một số xã người dân chưa có điện thoại thông minh nên việc cài đặt các ứng dụng còn khó khăn (tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 30-40%)…

Trước thực tế đó, để hoàn thành tiêu chí y tế trong xây dựng NTM nâng cao, các cấp, ngành liên quan đã nhanh chóng triển khai các giải pháp đồng bộ. Cụ thể, sau khi có quy định, hướng dẫn của cấp trên, ngày 7/9/2022, Sở Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu về y tế giai đoạn 2021-2025, trong đó, có việc thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã NTM nâng cao; chủ động đôn đốc, hướng dẫn việc đầu tư đường truyền và thiết bị hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa để thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến tiêu chí y tế…

Cùng với đó, để thực hiện tiêu chí y tế, công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động sự chung sức của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai các lớp tập huấn đến tất cả các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, trong đó, có nội dung liên quan đến tiêu chí y tế. Cùng với đó, các cơ quan liên quan cũng tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các xã điểm tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức thực hiện tiêu chí. Qua đó, việc triển khai thực hiện tiêu chí y tế ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao đã có những chuyển biến rõ nét. Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định là một ví dụ.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi có hướng dẫn của cấp trên, đến tháng 9/2022, qua rà soát, xã chưa đạt 3/4 chỉ tiêu của tiêu chí y tế (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 66,9%; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 29,4% và chưa triển khai khám chữa bệnh từ xa). Để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường rà soát từng trường hợp chưa có bảo hiểm y tế; thành lập các tổ từ 5-7 người đến trực tiếp các thôn để tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế cũng như cài đặt các phần mềm trên điện thoại. Qua đó, người dân hiểu rõ hơn và tích cực thực hiện. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 95,07%; tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt 40,3%; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện từ đạt 73,3%. Qua đó, xã đã đạt tiêu chí y tế.

Cùng với xã Chi Lăng, đến nay, việc triển khai thực hiện tiêu chí y tế ở các xã điểm NTM nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, xã Quảng Lạc, Sơn Hà đã cơ bản đạt tiêu chí; xã Gia Cát và Bắc Quỳnh đạt từ 80-90% và phấn đấu tháng 12/2022 sẽ hoàn thành tiêu chí.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn ở thời điểm ban đầu, song với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, sự chung sức của người dân, đến nay, việc triển khai thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 chung trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN