Thứ tư,  01/02/2023

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

– Từ sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là phấn đấu đưa thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đây là năm đầu tiên, tỉnh đặt ra mục tiêu cao trong xây dựng xã NTM nâng cao và lần đầu tiên đưa vào kế hoạch xây dựng thành công 1 xã NTM kiểu mẫu.

Người dân chung sức bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn như bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 có nhiều tiêu chí khó hơn, cần nhiều nguồn lực và sự chung sức của người dân hơn; nguồn vốn phân bổ thực hiện chương trình từ Trung ương chậm; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực của người dân cũng như tiến độ thực hiện các tiêu chí.

Trước thực tế như vậy, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra, bên cạnh chủ động tạm ứng vốn ngân sách tỉnh (100 tỷ đồng), UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực của người dân như: hiến đất, đóng góp ngày công, tiền để cùng chung sức thực hiện các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân; chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”…

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết: Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã tổ chức được 2.353 hội nghị, cuộc sinh hoạt chuyên đề với 117.650 lượt người tham gia với các nội dung liên quan đến xây dựng NTM; các cơ quan liên quan tuyên truyền lồng ghép về chương trình xây dựng NTM gắn với việc thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ; “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên 2.000 tin, bài về xây dựng NTM, nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, vận động người dân… Công tác tuyên truyền đi sâu vào các nội dung vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp; động viên người dân tích cực tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất để xây dựng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, sâu rộng, người dân hiểu và tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Câu chuyện hiến đất ở xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng là một ví dụ.

Năm 2022, Trùng Khánh là 1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh. Để hỗ trợ xã đạt mục tiêu đề ra, từ nguồn ngân sách Nhà nước, UBND huyện đã phân bổ hơn 46 tỷ đồng để xây dựng 16 công trình hạ tầng. Chủ trương có, kinh phí được bố trí, thế nhưng khó khăn lớn nhất của xã chính là mặt bằng để thực hiện các công trình khi 15/16 công trình chưa có, hoặc chưa đủ mặt bằng để triển khai xây dựng. Trước thực tế đó, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND xã Trùng Khánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng thôn, thậm chí đến từng hộ dân.

Ông Hứa Văn Độ, thôn Bản Pẻn, xã Trùng Khánh cho biết: Được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ xã về mục đích, ý nghĩa của việc làm đường, năm 2022, gia đình tôi đã hiến hơn 300 m2 đất cùng cây cối để con đường nhanh chóng được triển khai xây dựng.

Cùng với gia đình ông Độ, năm 2022, người dân trên địa bàn xã Trùng Khánh đã hiến, đồng ý thu hồi gần 16.000 m2 đất. Có mặt bằng, các công trình hạ tầng nhanh chóng được triển khai xây dựng và đến tháng 10/2022, các công trình đã cơ bản hoàn thành và xã Trùng Khánh trở thành một trong những xã có tiến độ triển khai các công trình hạ tầng nhanh nhất trong tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giúp xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM năm 2022.

Tương tự như tại xã Trùng Khánh, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng – xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung sức thực hiện. Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: Năm 2022, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp hơn 22 tỷ đồng để xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ, công trình công cộng, đầu tư phát triển kinh tế… Từ sự đóng góp của người dân và sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Cùng với 2 xã điểm kể trên, năm 2022, người dân trên địa bàn nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân trên địa bàn tỉnh hiến gần 60.000 m2 đất, 116.000 công lao động cùng tiền mặt để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường… Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các xã điểm đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí và dự kiến công nhận đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022.

TÂN AN