Thứ tư,  01/02/2023

Xây dựng nông thôn mới ở Bình Gia: Chủ động triển khai tại xã điểm

– Để hoàn thành mục tiêu đưa xã Hồng Phong đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, ngay từ những năm trước đó, huyện Bình Gia cũng như xã Hồng Phong đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, từng bước thực hiện các tiêu chí.

Hồng Phong là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bình Gia. Năm 2023, Hồng Phong là một trong những xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM. So với những xã điểm khác, xã Hồng Phong có địa hình chia cắt mạnh, thôn xa nhất cách trung tâm xã 26 km; nhiều thôn vẫn còn đường đất; các công trình cơ sở hạ tầng khác cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; sản xuất của người dân còn manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao… Từ đó, dẫn tới việc thực hiện các tiêu chí NTM của xã gặp nhiều khó khăn.

Thi công công trình trường học trên địa bàn xã Hồng Phong

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Xác định rõ những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí NTM ở Hồng Phong, nhất là các tiêu chí liên quan đến hạ tầng như giao thông, trường học… nên ngay từ những năm trước, UBND huyện đã cân đối, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ xã thực hiện trước các tiêu chí NTM.

Cụ thể năm 2021 và 2022, trên địa bàn xã Hồng Phong được đầu tư xây dựng 7 công trình hạ tầng NTM với tổng mức đầu tư hơn 64 tỷ đồng. Trong đó, một số công trình đường giao thông nông thôn đến nay đã hoàn thành; các công trình điện, trường học đến nay tiến độ đạt gần 60%. Với việc chủ động đầu tư một số công trình hạ tầng từ trước, nên bước sang năm 2023, qua rà soát, xã Hồng Phong chỉ cần đầu tư thêm 3 công trình gồm trụ sở xã, nhà văn hóa xã, trường học với tổng mức đầu tư khoảng 18 tỷ đồng. Hiện nay, 3 công trình này đã lựa chọn được địa điểm xây dựng và đơn vị chủ đầu tư đang bắt tay vào triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Cùng với sự quan tâm của huyện trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Hồng Phong cũng chủ động trong việc thực hiện các tiêu chí. Ông Vương Văn Son, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: Để từng bước thực hiện các tiêu chí NTM, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thông qua các cuộc hội họp, sinh hoạt, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh… Qua đó, người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và vai trò của mình trong xây dựng NTM, tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… Ông Liễu Văn Hính, thôn Vằng Phya, xã Hồng Phong cho biết: Năm 2021, sau khi được tuyên truyền, vận động về việc làm đường liên thôn, gia đình tôi đã hiến 9.450 m2 đất rừng sản xuất và khoảng 200 cây mỡ, quế để làm đường.

Cùng với gia đình ông Hính, trong 2 năm (2021 và 2022), người dân xã Hồng Phong đã hiến hơn 100.000 m2 đất (điển hình như gia đình ông Liễu Văn Kê, thôn Vằng Phya hiến 9.450 m2; gia đình ông Lâm Văn Tú, thôn Khuổi Khuy hiến 2.000 m2…), đồng thời đóng góp công sức để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường…

Từ sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, đến hết năm 2022, xã Hồng Phong đạt 7/19 tiêu chí NTM (theo bộ tiêu chí cũ xã đạt 11/19 tiêu chí). Các tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông. thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường. Trong số các tiêu chí chưa đạt có nhiều tiêu chí về hạ tầng đang triển khai thực hiện với tiến độ đạt 50 – 60%.

Với kết quả đạt được từ những năm trước, bước sang năm 2023, UBND huyện Bình Gia tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng NTM đang triển khai; tiếp tục đẩy mạnh  tuyên truyền, vận động, huy động sự chung tay, góp sức của người dân để thực hiện các tiêu chí liên quan đến phát triển sản xuất, môi trường…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động từ huyện đến xã và sự chung tay, góp sức của người dân, xã Hồng Phong đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng NTM. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để xã sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

TÂN AN