Thứ tư,  01/02/2023

Xây dựng nông thôn mới ở Đình Lập: Vượt khó hoàn thành mục tiêu

– Năm 2022, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành liên quan, sự chung tay, góp sức tích cực của người dân, huyện Đình Lập đã xuất sắc hoàn thành đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện đề ra và vượt mục tiêu tỉnh giao.

Theo kế hoạch của tỉnh, năm 2022, huyện Đình Lập phấn đấu đưa xã Châu Sơn đạt chuẩn NTM và quyết tâm đưa thêm xã Bắc Lãng đạt chuẩn xã NTM nâng cao cũng như hoàn thành các mục tiêu về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn NTM…

Thi công xây dựng sân Nhà văn hóa xã Lâm Ca

Mục tiêu cao, song việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập gặp nhiều khó khăn. Bà Nông Thị Yến Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; giá cả không ổn định nên tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp của Nhân dân gặp khó khăn; thời tiết bất thường, mưa, lũ làm cuốn trôi một số hạng mục công trình vừa thi công xong, chưa bàn giao đưa vào sử dụng; vốn Trung ương phân bổ muộn; bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 mới được ban hành, việc ban hành các hướng dẫn thực hiện còn chậm; một số tiêu chí quy định cao hơn so với bộ tiêu chí cũ, đặc biệt đối với xã Châu Sơn qua rà soát theo bộ tiêu chí mới, số tiêu chí đạt là 5/19 tiêu chí NTM, xã Bắc Lãng đạt 3/19 tiêu chí NTM nâng cao; tiêu chí bình quân của huyện từ 17,3 tiêu chí/xã giảm xuống còn 14,3 tiêu chí/xã…

Trước bối cảnh đó, để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã tập trung triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn.

Cụ thể, đối với nguồn lực để thực hiện chương trình, trong khi chưa có nguồn vốn phân bổ từ cấp trên, UBND huyện đã chủ động cân đối, lồng ghép các nguồn lực để chủ động khởi công các công trình hạ tầng NTM đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài. Cụ thể năm 2022, tổng kế hoạch vốn thực hiện chương trình trên 194 tỷ đồng để đầu tư 105 công trình, dự án. Trong đó, chuyển tiếp 36 công trình, khởi công mới 31 công trình, thanh toán vốn 24 công trình và chuẩn bị đầu tư 14 công trình. Cùng với việc bố trí nguồn lực để khẩn trương khởi công các công trình, UBND huyện cùng các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó, việc triển khai thực hiện các công trình hạ tầng NTM diễn ra theo đúng tiến độ.

Cùng với chủ động trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, để thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao rất cần sự chung tay, góp sức của người dân. Để huy động được sức dân, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Theo đó năm 2022, huyện đã tuyên truyền được 423 cuộc với 13.325 lượt người nghe; tuyên truyền qua loa truyền thanh được 754 lượt tin, bài, 24 chuyên mục xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tuyên truyền thông qua thực hiện phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia Ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng NTM, đô thị văn minh với 6.017 lượt người tham gia… Qua đó, vận động Nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng NTM được trên 2 tỷ đồng, hiến 5.100 m2 đất làm sân thể thao, đóng góp trên 3.000 ngày công lao động.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Van, xã Châu Sơn cho biết: Thôn có 56 hộ dân. Cứ 2 lần/tháng, người dân trong thôn tập trung ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm để giữ gìn cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp, qua đó tạo thói quen, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, qua đó trực tiếp góp phần vào việc hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, người dân trong thôn còn đóng góp công sức, tiền của (mỗi hộ 1 – 2 triệu đồng tùy từng cụm dân cư) để làm đường giao thông nông thôn…

Với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập đã đạt được những kết quả tích cực. Đến tháng 10/2022, huyện đã hoàn thành các tiêu chí và thủ tục hồ sơ trình công nhận xã Châu Sơn đạt chuẩn NTM, xã Bắc Lãng đạt chuẩn NTM nâng cao. Cùng với đó, năm 2022, trên địa bàn huyện có thêm 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 6 thôn NTM.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM năm 2022 đã tạo tiền đề quan trọng để bước sang năm 2023, huyện Đình Lập tiếp tục phấn đấu đưa xã Lâm Ca đạt chuẩn NTM. Đồng thời, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa huyện Đình Lập đạt chuẩn huyện NTM trong giai đoạn 2021 – 2025.

TÂN AN