Thứ hai,  27/03/2023

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Khánh Xuân: Chính quyền vào cuộc, người dân đồng lòng

– Năm 2023, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình là 1 trong 5 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Với sự quan tâm, vào cuộc của chính quyền, sự tích cực, chủ động của người dân, xã Khánh Xuân quyết tâm hoàn thành mục tiêu này.

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, năm 2021, xã Khánh Xuân được công nhận đạt chuẩn NTM. Ngay sau khi đạt chuẩn NTM, bên cạnh việc nỗ lực duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, xã đã chủ động thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Theo đó, đầu năm 2022, xã Khánh Xuân đạt  8/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, trường học, văn hóa, thông tin truyền thông, thu nhập, tổ chức sản xuất, y tế, hành chính công, tiếp cận pháp luật, môi trường.

Đường vào thôn Bản Lầy được trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp

Ông Hứa Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định người dân là chủ thể của chương trình, cấp ủy, chính quyền xã rất quan tâm công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân hưởng ứng.

Theo đó, từ năm 2022 đến nay, xã đã thực hiện tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao lồng ghép tại các cuộc họp thôn, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại 11 thôn, bản được gần 1.900 lượt; huy động Nhân dân đóng góp gần 2.500 ngày công làm đường giao thông, thủy lợi, quét dọn đường làng, ngõ xóm… Thông qua đó đã làm mới được 1,5 km đường làng, ngõ xóm; kiên cố, sửa chữa kênh mương thủy lợi được trên 100 m; phát quang, khơi thông rãnh thoát nước được 6,7 km; trồng hoa, cây cảnh được 200m tại đường vào thôn Bản Lầy và định kỳ hằng tháng các thôn tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Bà Đinh Thị Thư, thôn Bản Lầy chia sẻ: “Gia đình tôi và các hộ dân khác trong thôn đã trồng hàng rào cây xanh kiên cố để tạo vẻ đẹp cho khuôn viên nhà, đường thôn. Việc làm này góp phần cùng xã thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao. Ngoài ra, để chung tay thực hiện tiêu chí môi trường, hằng tháng, người dân trong thôn tập trung quét dọn đường làng, ngõ xóm, mỗi gia đình nêu cao ý thức bảo vệ môi trường bằng cách để rác đúng nơi quy định, tự xử lý rác tại gia đình, góp phần đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp”.

Ngoài ra, xác định tiêu chí y tế là một trong những tiêu chí khó thực hiện, để hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (từ 95% trở lên), xã đã phối hợp với các tổ chức hội tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 85% (tăng 5% so với đầu năm 2022). Hiện xã tiếp tục tuyên truyền người dân tham gia; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đặt điểm thu tại xã, tạo thuận lợi cho người dân.

Đối với tiêu chí thu nhập, nhằm khai thác tối đa lợi thế của xã, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng như cây ăn quả, hoa màu để nâng cao thu nhập. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng/người/năm so với năm 2021.

Cùng với sự chủ động của chính quyền và người dân, việc xây dựng NTM nâng cao ở xã còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND huyện Lộc Bình. Theo đó, để hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp cụ thể.

Theo đó, trong năm 2022, xã Khánh Xuân đã được đầu tư 2 công trình hạ tầng NTM nâng cao (nhà văn hóa xã Khánh Xuân; nhà đa năng Trường THCS Khánh Xuân) với tổng mức đầu tư 3,9 tỷ đồng. Năm 2023, xã tiếp tục được đầu tư 4 công trình hạ tầng (đập, tuyến mương Nà Háy; đập Bản Tẳng; đường ống cấp nước Pò Mòn; chỉnh trang nhà văn hóa 10 thôn) với tổng kinh phí 4,1 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công vào cuối tháng 3/2023.

Ông Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Cùng với việc chỉ đạo xã tập trung tuyên truyền người dân chung tay thực hiện các tiêu chí, đối với các tiêu chí chưa đạt, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phụ trách từng tiêu chí cụ thể. Từ đó, có sự hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc xã thực hiện, hàng tháng, tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí để hoàn thành kế hoạch đưa xã Khánh Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân, đến nay, các tiêu chí chưa đạt của xã đều đã hoàn thiện từ 60 – 70%. Qua đó, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí, tạo tiền đề để xã đạt xã NTM nâng cao trong năm 2023.

HIỂU LAM