Thứ tư,  07/06/2023

Nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới: Bước chuyển ở Đình Lập

– Những năm gần đây, bên cạnh phấn đấu đưa thêm các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), UBND huyện Đình Lập tập trung chỉ đạo các xã NTM củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu lớn, đó là phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn huyện NTM.

Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Chính vì vậy, song song với việc đưa thêm các xã đạt chuẩn NTM, UBND huyện Đình Lập tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng các tiêu chí ở xã đã được công nhận đạt chuẩn. Bên cạnh tuyên truyền, vận động, huy động sự chung sức của người dân cùng các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, những năm gần đây, huyện Đình Lập còn triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực khác như việc triển khai thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Người dân thôn Còn Đuống, xã Đình Lập cắt tỉa hàng rào cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Phong trào được triển khai từ tháng 7/2021. Theo đó, vào ngày thứ 7, cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, xã xuống các xã, trong đó có các xã đã đạt chuẩn NTM để cùng người dân chung sức xây dựng cũng như củng cố các tiêu chí như: giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa. Từ khi triển khai đến nay, đã có hơn 10.000 lượt người tham gia phong trào, qua đó, thực hiện  bê tông hóa khoảng 3.000 m2 sân thể thao; vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm được trên 50 km; trồng mới gần 10.000 cây hoa các loại; thu gom 43 m3 rác thải…

Để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở xã đã đạt chuẩn NTM, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyến đường kiểu mẫu tiêu biểu huyện Đình Lập năm 2023”. Theo đó, việc tổ chức cuộc thi nhằm phát triển phong trào thi đua xây dựng và phát triển các tuyến đường thôn, khu phố kiểu mẫu thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại cảnh quan môi trường nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… Đến nay, các xã trên địa bàn đã bắt tay vào thực hiện các tiêu chí của cuộc thi.

Ông Hoàng Văn Lương, quyền Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: Năm 2015, xã được công nhận đạt chuẩn NTM và năm 2021 đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2023, sau khi có kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyến đường kiểu mẫu tiêu biểu của UBND huyện, UBND xã đã có kế hoạch rà soát, lựa chọn tuyến đường thôn Còn Đuống để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tiêu biểu; tổ chức họp thôn phổ biến, triển khai các nội dung để người dân cùng chung sức thực hiện.

Ông Hoàng Văn Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Còn Đuống, xã Đình Lập cho biết: Với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân, tuyến đường trục chính trong thôn đã được mở rộng, bê tông hóa và trồng hoa, cây xanh 2 bên đường. Để duy trì và xây dựng tuyến đường thành tuyến đường kiểu mẫu, định kỳ 2 lần/tháng, người dân trong thôn lại ra quân tổng vệ sinh quét dọn đường, cắt tỉa hàng rào cây xanh, khơi thông cống rãnh giữ gìn vệ sinh môi trường…

Cùng với triển khai phong trào cũng như cuộc thi kể trên, trong những năm qua, UBND huyện tiếp tục cân đối, lồng ghép, hỗ trợ nguồn lực để các xã đã đạt chuẩn NTM từng bước xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, thôn NTM ở các xã biên giới… Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo nông thôn. Đến nay trên địa bàn huyện có 8/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng và công nhận 5 khu dân cư kiểu mẫu, 14 thôn ở xã biên giới đạt chuẩn thôn NTM.

Với những kết quả đã đạt được cộng với những giải pháp mà UBND huyện Đình Lập đã và đang triển khai thực hiện, hy vọng rằng thời gian tới, việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở xã NTM trên địa bàn huyện Đình Lập sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, không chỉ góp phần đổi thay diện mạo nông thôn mà còn trực tiếp góp phần vào việc từng bước hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM, tạo động lực để huyện Đình Lập phấn đấu trở thành huyện NTM đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào năm 2025.

TÂN AN