Thứ hai,  02/10/2023

Xây dựng nông thôn mới: Khát vọng của huyện nghèo Đình Lập

(Kỳ II): Hướng tới mục tiêu lớn

– Sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn; phong trào thi đua xây dựng NTM ngày càng lan tỏa rộng khắp. Kết quả đó là nền tảng, động lực để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đình Lập vươn tới mục tiêu lớn hơn – trở thành huyện NTM vào năm 2025.

 

Đoàn giám sát, kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra thực tế mô hình kinh tế tại thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi (Ảnh: NGỌC HIẾU)

Theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025”, để được công nhận huyện NTM, Đình Lập cần đáp ứng được các điều kiện: 100% số xã đạt chuẩn NTM; ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 100% thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện từ 90% trở lên; đạt 9 tiêu chí huyện NTM (gồm: quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện; y tế – văn hóa – giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị – an ninh trật tự – hành chính công).

Thống nhất từ nhận thức đến hành động

Triển khai xây dựng huyện NTM, các cấp, ngành chức năng của huyện Đình Lập đã chủ động rà soát các tiêu chí theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy Đình Lập cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, huyện Đình Lập đã chỉ đạo các xã, các đơn vị liên quan rà soát các tiêu chí, nắm bắt thực tiễn tình hình xây dựng NTM của từng xã. Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã họp, thống nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành về xây dựng huyện NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng NTM”.

Cụ thể, tháng 8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết 23-NQ/HU về lãnh đạo xây dựng NTM huyện Đình Lập, giai đoạn 2021-2025. Đến tháng 11/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về xây dựng Đình Lập trở thành huyện NTM vào năm 2025 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong xây dựng NTM; quy hoạch và huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội; phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân gắn với giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường; tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, chủ động triển khai tổ chức thực hiện để khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng NTM. Bình quân mỗi năm, các cơ quan chuyên môn đã tuyên truyền được trên 400 cuộc cho trên 13.000 lượt người nghe; tuyên truyền qua loa truyền thanh trên địa bàn các xã, thị trấn được trên 700 lượt tin, bài.

Cùng đó, UBND huyện phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện dành ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc thi “Đường, ngõ phố sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh”, cuộc thi “Tuyến đường kiểu mẫu tiêu biểu huyện Đình Lập”. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp.

Công tác tuyên truyền cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư từ cán bộ, đảng viên đến từng hộ dân, từ vùng nông thôn đến các thị trấn. Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã có trên 6.000 lượt cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người dân, học sinh từ huyện đến cơ sở vừa tuyên truyền, vận động người dân, vừa chung sức cùng người dân bê tông hóa 1.190 m đường giao thông nông thôn; bê tông hóa sân trường, sân nhà văn hóa và sân thể thao thôn; vệ sinh, phát quang 22.900 m đường làng, ngõ xóm; chăm sóc cắt tỉa 5.160 m hàng rào cây xanh; trồng mới 8.400 cây xanh.

Cán bộ xã Đình Lập kiểm tra mô hình phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn

Bám sát thực tiễn, từng bước triển khai

Song song với tuyên truyền, vận động, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã thường xuyên rà soát, nắm chắc thực trạng, đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí NTM. Từ đó có những biện pháp cụ thể, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và từng bước hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí huyện NTM theo lộ trình đề ra.

Qua rà soát, đến hết tháng 6/2023, huyện Đình Lập đã đạt được 2/9 tiêu chí huyện NTM gồm: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai, điện. Có 7 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch; giao thông; y tế – văn hóa – giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị – an ninh trật tự – hành chính công.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, UBND huyện đã và đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ cứng hóa 57,2 km đường huyện, đảm bảo cứng hóa đạt 100% tuyến đường huyện trong năm 2023; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các hạng mục công trình đảm bảo trường THPT và trường PTDT Nội trú THCS&THPT đạt chuẩn Quốc gia; hoàn thành công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; khởi công xây dựng chợ trung tâm, bến xe khách huyện trong tháng 8/2023; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đình Lập trong tháng 10/2023; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Đình Lập. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước và tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu về môi trường, từng bước thực hiện xây dựng cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn.

Đối với nội dung “100% thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”, đến nay, thị trấn Đình lập đạt 3/9 tiêu chí, 41/52 chỉ tiêu (theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 18/2/2022); thị trấn Nông trường Thái Bình đạt 2/9 tiêu chí, 33/52 chỉ tiêu. Theo lộ trình, hết năm 2023, mỗi thị trấn đạt ít nhất 5/9 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt tối thiểu 80% số chỉ tiêu và sẽ đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2024.

Đồng chí Đặng Văn Toản, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập cho biết: Với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên và sự đồng thuận, góp sức của Nhân dân, đến nay, thị trấn đã đạt được 3/9 tiêu chí về: Điện, kinh tế, hệ thống chính trị – an ninh trật tự – hành chính công. Năm 2023, chúng tôi phấn đấu phải đạt thêm 2 tiêu chí về giao thông và chất lượng môi trường sống; 4 tiêu chí còn lại phấn đấu đạt 80%.

“Xác định xây dựng nông thôn mới là “hành trình” không có điểm dừng với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống người dân, sau 10 năm xây dựng NTM, Đình Lập đã đặt ra mục tiêu lớn hơn, đó là trở thành “huyện NTM vào năm 2025”. Để đạt mục tiêu đó, cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình, đề ra các giải pháp thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, Đình Lập vừa thoát khỏi huyện nghèo, khả năng huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn rất hạn chế. Do đó, Đình Lập rất cần được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn”.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách huyện Đình Lập

Cùng đó, Đình Lập chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp gắn với phát triển dịch vụ; đẩy mạnh liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với chế biến, thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có một số dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai thực hiện như: dự án nhà máy nhựa thông, dự án trồng cây macca với quy mô 60 ha, dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao (quy mô 70.000 con lợn thịt/năm)…

Theo kế hoạch, hết năm 2023, huyện phấn đấu hoàn thành cơ bản 6/9 tiêu chí, trong đó 4 tiêu chí tăng thêm là: quy hoạch;  y tế – văn hóa – giáo dục và chất lượng môi trường sống; kinh tế; hệ thống chính trị – an ninh trật tự – hành chính công; các tiêu chí còn lại phấn đấu đạt từ 60 đến 80%, lộ trình đến quý IV năm 2024 sẽ hoàn thành toàn bộ các tiêu chí để trình Trung ương thẩm định.

Như vậy, trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền huyện luôn sát sao nắm bắt, kịp thời nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc, chủ động triển khai các tiêu chí dễ, quyết tâm từng bước hoàn thành tiêu chí khó. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, chủ động quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự động thuận của Nhân dân và sự hỗ trợ của các cấp, ngành, Đình Lập sẽ có những bước tiến vững chắc, đạt được mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

(Hết)

[Xây dựng nông thôn mới: Khát vọng của huyện nghèo Đình Lập]

NGỌC HIẾU - ĐÌNH QUANG