Thứ hai,  02/10/2023

Đồng Tiến: Khơi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

– Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, từ đầu năm 2023 đến nay, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay, góp sức của người dân, doanh nghiệp, qua đó xã có thêm nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM).


Thi công công trình nhà văn hóa trên địa bàn xã Đồng Tiến

Sau nhiều năm nỗ lực, đến hết năm 2022, xã Đồng Tiến đạt 8/19 tiêu chí NTM. Năm 2023, xã Đồng Tiến được chọn là 1 trong 10 xã điểm nằm trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM của tỉnh. Trong số các tiêu chí mà xã chưa đạt có nhiều tiêu chí cần đến sự chung tay, góp sức của người dân, doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Tuyển, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: Để khơi dậy nguồn lực xã hội hóa từ người dân, doanh nghiệp, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từ xã đến thôn và đến từng hộ dân. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan liên quan trên địa bàn đã tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về xây dựng NTM với 812 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, sinh hoạt từ xã đến các thôn; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cùng chung sức thực hiện các tiêu chí… Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM.

Ông Hoàng Văn Tảo, thôn Địa Phận, xã Đồng Tiến cho biết: Năm 2023, Nhà nước có chủ trương làm đường qua thôn. Sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình tôi nhận thấy việc làm đường có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày của người dân mà còn góp phần quan trọng vào việc giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất của người dân, chính vì vậy, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 120 m2 đất để làm đường. Cùng với đó, gia đình đóng góp thêm 5 triệu đồng để trồng cây xanh góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường trên địa bàn xã xanh – sạch – đẹp.

Cùng với sự chung sức của người dân, các doanh nghiệp cũng tích cực chung sức cùng xã Đồng Tiến thực hiện các tiêu chí. Ông Phạm Ngọc Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Phước Hậu, xã Đồng Tiến cho biết: Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của các cơ quan liên quan, đơn vị hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, từ đó tích cực chung sức ủng hộ xã thực hiện các tiêu chí. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, công ty đã hỗ trợ tiền mặt, vật liệu xây dựng quy ra tiền trị giá 50 triệu đồng để thực hiện các tiêu chí NTM. Đồng thời hiện nay, công ty đã cam kết đóng góp 850 triệu đồng để sửa chữa đường giao thông qua địa bàn.

Bên cạnh sự chung sức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, năm 2023, UBND tỉnh đã phân công một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ, giúp đỡ xã Đồng Tiến xây dựng NTM. Việc phân công các cơ quan, doanh nghiệp như vậy không chỉ giúp xã Đồng Tiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mà còn trực tiếp hỗ trợ thêm nguồn lực để hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí. Để huy động được nguồn lực này, UBND xã đã chủ động rà soát từng tiêu chí tại các thôn, qua đó đánh giá khả năng thực hiện và nhu cầu nguồn lực cụ thể. Từ đó, các cơ quan, doanh nghiệp được phân công hỗ trợ xã cân đối, huy động nguồn lực để hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan, doanh nghiệp được phân công đã hỗ trợ xã Đồng Tiến gần 500 triệu đồng thực hiện các tiêu chí.

Ngoài các trường hợp kể trên, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn xã Đồng Tiến đã đóng góp gần 4,5 tỷ đồng, 765 công lao động, hiến 3.600 m2 đất; ngoài ra, xã Đồng Tiến huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa khác được gần 750 triệu đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Đồng thời hiện nay, các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn đã cam kết đóng góp 4,4 tỷ đồng để cùng chung sức thực hiện sửa chữa đường tỉnh 242 và hệ thống thoát nước qua địa bàn xã, hiện công trình đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc  hoàn thành các tiêu chí NTM trên địa bàn. Đến nay, xã Đồng Tiến đạt 10/19 tiêu chí, 4 tiêu chí gần đạt và 5 tiêu chí đạt 60 – 80%. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến xã Đồng Tiến sẽ sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã đề ra.

TÂN AN