Thứ tư,  07/06/2023

Xây dựng nông thôn mới: Qua nửa chặng đường 2013

LSO-Năm 2013 được coi là năm bản lề trong tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm nay có ý nghĩa quan trọng để toàn tỉnh tiến tới hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong cả giai đoạn 2011-2015.

LSO-Năm 2013 được coi là năm bản lề trong tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm nay có ý nghĩa quan trọng để toàn tỉnh tiến tới hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong cả giai đoạn 2011-2015.

ĐVTN huyện Hữu Lũng chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn

Đến đầu năm 2013, theo báo cáo, toàn tỉnh có 5 xã đạt từ 10-16 tiêu chí; 60 xã đạt từ 5-9 tiêu chí nông thôn mới, tăng 38 xã so với trước khi triển khai chương trình. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá khảo sát hiện trạng của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 6/2013, toàn tỉnh có 7 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên; 45 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 155 xã đạt dưới 5 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Nếu so sánh con số thời điểm này với con số công bố hồi đầu năm thì chỉ tăng thêm 2 xã thuộc tốp trên 10 tiêu chí, còn lại hầu như các tiêu chí không tăng thêm, thậm chí còn giảm đi. Nhưng nói về độ tin cậy, thì con số thời điểm này đáng tin cậy hơn cả. Còn nhớ trong cuộc họp đánh giá 2 năm xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ năm 2013 được tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã yêu cầu tất cả các địa phương rà soát lại hiện trạng, đánh giá các tiêu chí một cách chặt chẽ hơn và thực chất hơn. Nếu như thời điểm đầu năm, một số tiêu chí mới chỉ cơ bản hoàn thiện đã đánh giá là đạt, thì thời điểm này, tiêu chí ấy đã được loại ra khỏi danh sách để tiếp tục hoàn thiện.

Việc các địa phương ngay lập tức rà soát lại thực trạng, đánh giá lại các tiêu chí theo đúng tinh thần chỉ đạo đã khiến cho phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tránh được bệnh thành tích, đồng thời từ đó có cái nhìn thực chất hơn để tiếp tục triển khai thực hiện với phương châm làm tới đâu chắc tới đó. Nhiệm vụ đề ra trong năm 2013 này là tiếp tục huy động các nguồn lực để hết năm 2013, toàn tỉnh có 1 xã cơ bản hoàn thành nông thôn mới, 4 xã điểm của tỉnh đạt từ 15-17 tiêu chí; 30 xã điểm của huyện đạt từ 10 tiêu chí trở lên; phấn đấu hết năm 2013, toàn tỉnh có 120 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng có hoàn thành được nhiệm vụ này, thì toàn tỉnh mới tạo được cơ sở vững chắc để tiến tới năm 2015 có 35 xã cơ bản hoàn thành nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Một điểm thuận lợi là ngay từ những tháng đầu năm các địa phương trong tỉnh đã hăng hái thi đua và sớm hoàn thành nốt những phần việc còn tồn từ năm 2012. Đến tháng 3/2013, công tác lập quy hoạch chung và xây dựng đề án nông thôn mới đã được 207/207 xã hoàn tất. Trong khi đó các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 5 xã. Hiện nay tất cả các địa phương nằm trong số 35 xã điểm của tỉnh vẫn đang tiếp tục triển khai công tác này và phấn đấu sẽ hoàn tất trong quý III năm nay. Mặt khác, thời điểm này cũng đã có đề án của 6 huyện được phê duyệt, đề án nông thôn mới cấp tỉnh đang trong giai đoạn gấp rút hoàn hoàn thiện.

Hoàn thành các phần việc kể trên đã giúp các địa phương tập trung vào những công tác khác như tuyên truyền, tập huấn đào tạo cán bộ và triển khai các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng…Chỉ với nguồn vốn hỗ trợ sản xuất là 3,5 tỷ đồng cho 35 xã điểm, nhưng trong thời gian qua với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, các địa phương đã từng bước tạo được các mô hình hiệu quả như chăn nuôi lợn nái, mô hình trồng nấm sò…Tổng vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu năm 2013 là hơn 38 tỷ đồng với 37 công trình xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 16 công trình, 18 công trình đang khẩn trương hoàn thành báo cáo, 2 công trình đã khởi công và 1 công trình chuyển danh mục đầu tư. Theo đánh giá của Văn phòng điều phối, hầu hết các danh mục đầu tư của các xã đã xây dựng kế hoạch về giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu và huy động nhân dân đóng góp để có thể khởi công ngay sau khi được phê duyệt.

Điểm sơ qua vài nét về tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm để thấy rằng, những phần việc mà các địa phương đã thực hiện được không phải là nhỏ. Đây vừa là nền tảng vừa là động lực để nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục vững bước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cả năm, tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả giai đoạn 2011-2015.

VŨ NHƯ PHONG