Thứ năm,  30/03/2023

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà trực tiếp là các chi bộ cơ sở.
 
Nông thôn mới ở xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) ngày càng khởi sắc.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà trực tiếp là các chi bộ cơ sở.

Thực tế ở Quảng Trị cho thấy trong quá trình xây dựng NTM, nhiều vấn đề thông qua sinh hoạt chi bộ đã được giải quyết một cách nhanh gọn, hợp lý, hợp tình.

Sau hai năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Quảng Trị cho thấy, với vai trò tế bào, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ đã không ngừng tuyên truyền, vận động nhân dân về vai trò, tác dụng của việc xây dựng NTM. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhiều hộ gia đình đã tham gia hiến đất, hiến kế, góp công, góp của nhằm thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. Quảng Trị đã có 13 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên (chiếm 11,2%). Trong đó, tiêu chí về quy hoạch được xác định là tiêu chí khó khăn đã được các chi bộ lãnh đạo và chỉ đạo một cách quyết liệt, mềm dẻo, linh hoạt với những giải pháp đồng bộ đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Theo số liệu của Ban chỉ đạo xây dựng NTM Quảng Trị, đến nay, 117 xã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch, trong đó, có bảy xã điểm của tỉnh hoàn thành quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, ngoài ra có bốn xã điểm của huyện là xã Vĩnh Hiền (huyện Vĩnh Linh), xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong), xã Cam Nghĩa và Cam An (huyện Cam Lộ) đã được UBND huyện phê duyệt và hồ sơ quy hoạch của xã Triệu Phước đã hoàn thành được thông qua chuẩn bị phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, tùy theo đặc điểm tình hình, mỗi chi bộ địa phương vận dụng, linh hoạt, mềm dẻo khác nhau và đã có những cách làm hay, hiệu quả như ở Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ… Trong đó, phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” ở thôn Kim Ðâu (xã Cam An, huyện Cam Lộ), đã trở thành một cách làm tiêu biểu, đem lại sự văn minh, no ấm và bình yên cho mỗi ngôi nhà, ngõ xóm nơi đây.

Bên cạnh đó, nhiều chi bộ cũng đã thành lập ban vận động xây dựng NTM, từ đó phối hợp tích cực với các đoàn thể tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân để mỗi người dân nhận thức đúng, nắm rõ hơn về nội dung của chương trình xây dựng NTM. Các chi bộ còn phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên trong phụ trách phần việc của mình về xây dựng NTM.

Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt, các chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể nhân dân như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên… chủ động trong việc lập kế hoạch, đề án của hội mình. Chính nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chi bộ mà các đoàn thể nhân dân đã có nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến độc đáo như, “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” ,”Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”; “Mỗi thanh niên mỗi việc làm có ích, mỗi cơ sở đoàn một công trình phần việc xây dựng NTM”, cuộc thi “Nông dân với pháp luật”, “Nhà nông đua tài”… đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Nhiều chi bộ đã thường xuyên thay đổi hình thức sinh hoạt, tạo được không khí đổi mới. Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề; trong đó đã chọn nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc nổi lên trong quá trình xây dựng NTM để đưa vào sinh hoạt tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng văn minh giàu đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của mình trong quy hoạch xây dựng NTM, chưa đưa những vấn đề then chốt trong xây dựng NTM ra bàn bạc, thảo luận. Một số chi bộ Ðảng vẫn còn mang nặng tính bảo thủ, thiếu tầm nhìn tổng thể, lâu dài và còn lúng túng, bị động, chưa huy động được sự vào cuộc của  các đoàn thể nhân dân để đẩy nhanh xây dựng NTM… Chính những hạn chế đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng NTM ở các cơ sở.

Trong thời gian tới, để sinh hoạt chi bộ ngày càng có chất lượng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng NTM cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo những tiêu chí đã đề ra. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu lao động nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống ở cơ sở.

Ðặc biệt quan tâm lựa chọn đúng đội ngũ bí thư chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức và lối sống lành mạnh, lòng nhiệt tình, có năng lực thực tiễn về công tác Ðảng, công tác vận động quần chúng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, thường xuyên sơ kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; có hình thức xử lý nghiêm những đảng viên thoái hóa về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật Nhà nước. Ðặc biệt, phải phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhân dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực, đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong thời gian tới.

Theo Nhandan