Thứ năm,  23/03/2023

Chi Lăng: Dân hiến trên 34 ngàn m2 đất xây dựng nông thôn

LSO-Thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Chi Lăng đã vận động nhân dân hiến đất làm các công trình công cộng.

LSO-Thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Chi Lăng đã vận động nhân dân hiến đất làm các công trình công cộng. Qua đó nhân dân đã hiến 34.117 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi và các công trình công cộng khác. Đi đầu là xã Gia Lộc nhân dân hiến 26.142 m2 đất, Thượng Cường 6853 m2 đất, Hòa Bình 1.122 m2. Qua đó đã tiết kiệm nguồn lực để đầu tư xây dựng trên 10 công trình công cộng phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Đường 279 đoạn Gia Lộc nhân dân đã hiến trên 10.000m2 đất để xây dựng hạ tầng giao thông

Để tăng cường nguồn lực cho nông thôn mới, hiện toàn huyện đang tích cực vận động nhân dân hiến đất, không nhận bồi thường để tăng nguồn lực xây dựng các công trình công cộng.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC