Chủ nhật,  05/02/2023

Xây dựng đường giao thông nông thôn: Nỗ lực của Hữu Lũng

LSO-Đến thời điểm này, Hữu Lũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh đặt chỉ tiêu cơ bản 100% số xã hoàn thành tiêu chí số 2 (về giao thông nông thôn) trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

LSO-Đến thời điểm này, Hữu Lũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh đặt chỉ tiêu cơ bản 100% số xã hoàn thành tiêu chí số 2 (về giao thông nông thôn) trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Điều đó thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng trong huy động các nguồn lực để thực hiện một trong các tiêu chí quan trọng hàng đầu nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn miền núi.

 Làm đường bê tông nông thôn ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

Theo số liệu thống kê của huyện Hữu Lũng, hệ thống đường bộ của huyện có chiều dài khoảng 840km, trong đó đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và đường nội thị chiếm khoảng 233km; đường xã, liên xã có 334,5km và đường liên thôn, liên xóm khoảng 272,5km. Giai đoạn 2008 đến đầu tháng 8/2013 toàn huyện đã có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được 4 mùa và hệ thống đường liên xã, trục xã, trục thôn đã được cứng hóa giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Đặc biệt trong hai năm gần đây, phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn của huyện có bước phát triển vượt bậc. Năm 2012, toàn huyện đã bê tông được gần 32 km đường, cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới và 6 tháng đầu năm 2013 huyện đã bê tông được khoảng 21,2km. Tổng giá trị nhân dân đóng góp trong gần 2 năm 2012-2013 ước đạt gần 20 tỷ đồng và sử dụng hết hơn 8 nghìn tấn xi măng do nhà nước hỗ trợ. Đặc biệt, để ủng hộ cho chương trình phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, trong 8 tháng đầu năm 2013, nhân dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện góp gần 8 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại thôn bản. Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng thời tiếp tục phát huy, huy động tối đa các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn; huyện Hữu Lũng đặt chỉ tiêu trong giai đoạn 2013-2015, 2 xã hoàn thành tiêu chí 2 trong bộ tiêu chí và các xã còn lại đạt từ 40 đến 70%, tổng nguồn vốn huy động giai đoạn này khoảng 106 tỷ đồng.  Theo đánh giá của phòng chuyên môn huyện Hữu Lũng, bình quân mỗi năm huy động khoảng trên 30 tỷ đồng/năm là khả thi và thực hiện trong tầm tay. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hữu Lũng tính toán để đầu tư 1 km đường trục xã theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm cần khoảng 600 triệu đồng và 400 triệu đồng/1km đường xóm, trong đó nhà nước hỗ trợ 100% xi măng thì sức dân ở các xã điểm và các xã được huyện ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2013-2015 của Hữu Lũng đủ khả năng thực hiện. Ông Đoàn Tiến Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hà cho biết, đối với lĩnh vực phát triển giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới, từ trước tới nay Sơn Hà luôn duy trì được phong trào bê tông hóa theo phương thức nhà nước và nhân dân tự làm, nhiều khu dân cư đã huy động được từ 3 đến 5 triệu đồng/hộ/năm để thực hiện chương trình. Quan trọng nhất để nuôi dưỡng được phong trào thì nguồn hỗ trợ xi măng từ nhà nước phải ổn định và có sự hướng dẫn kỹ thuật, chất lượng của các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Có như vậy chắc chắn mục tiêu hoàn thành chương trình cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn của xã đến năm 2020 sẽ hoàn thành trước thời hạn.

Ông Long Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng nhấn mạnh, huyện đặt chỉ tiêu  hoàn thành tiêu chí 2 trong bộ tiêu chí về nông thôn mới đến năm 2020 là nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chung tay thực hiện chương trình, trong đó lấy nguồn lực từ sức dân làm chính. Ngoài ra, huyện tập trung thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia do ngân sách nhà nước đầu tư. Đồng thời đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, con em Hữu Lũng đang công tác xa quê… góp nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 9/8/2013 của Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra về phát triển giao thông nông thôn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2013-2020 theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

CÔNG QUÂN