Thứ sáu,  31/03/2023

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

LSO-Điện là một trong những ngành có tính chất đặc thù, có vai trò chủ lực và cũng là mặt hàng chiến lược không thể thiếu trong quá trình phát triển đi lên của xã hội hiện đại.

LSO-Điện là một trong những ngành có tính chất đặc thù, có vai trò chủ lực và cũng là mặt hàng chiến lược không thể thiếu trong quá trình phát triển đi lên của xã hội hiện đại. Đặc biệt, trong giai đoạn đang đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới cùng các chủ trương hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn như hiện nay thì những yêu cầu về điện lại càng có ý nghĩa quan trọng.      

Sửa chữa đường dây trung thế trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

Ông Vũ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đưa chỉ tiêu công tác điện nông thôn vào kế hoạch phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, đồng thời đưa thêm vào Quy chế xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của từng đơn vị để làm động cơ thúc đẩy các hoạt động phục vụ điện nông thôn. Bên cạnh đó, Công ty còn được sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong toàn tỉnh và có 11 Điện lực trực thuộc đóng trên địa bàn 11 huyện, thành phố và hàng nghìn cán bộ, công nhân viên chức, lao động, cộng tác viên trải đều khắp 207/207 xã. Thông qua đó để nâng cao hiệu quả quản lý, cung ứng điện phục vụ cho các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, an ninh quốc phòng và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhất là phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển nông thôn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 9/2013, toàn tỉnh đã có 127.636/135.742 hộ dân nông thôn có điện, chiếm tỉ lệ 94%, tăng 6,55% so với năm 2010.

Nhận thức rõ vai trò không thể thiếu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong vòng 5 năm trở lại đây, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng trong công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp: khắc phục kịp thời các sự cố do bão lụt, ưu tiên cấp điện nhanh chóng, ổn định và liên tục cho việc chống úng, chống hạn trên địa bàn toàn tỉnh với sản lượng điện cung ứng trên địa bàn trung bình hàng năm đạt trên 330 triệu kWh. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn, đảm bảo công bằng giá mua bán điện giữa nông thôn và thành thị, Công ty đã tiến hành tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ thế nông thôn trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, do hệ thống lưới điện mới tiếp nhận đã quá cũ nát, không đảm bảo an toàn cũng như độ tin cậy cấp điện, công ty đã lập kế hoạch, bố trí nguồn vốn khoảng 70 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo cơ bản hệ thống đường dây, hòm công tơ tại gần 100 xã và thành lập các tổ dịch vụ để bán điện trực tiếp đến các hộ dân tại 207/207 xã. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, ngoài việc bán điện với giá ưu đãi cho các hộ nghèo và cận nghèo, có mức sử dụng điện trung bình dưới 50kWh/tháng, ngành điện còn thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ tiền thắp sáng với mức 30 nghìn đồng/hộ nghèo/tháng.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2013- 2014, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã và đang triển khai 3 dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn với quy mô lớn là DEP1, DEP2, AFW tại 83 xã thuộc 10/10 huyện với tổng số tiền đầu tư lên đến 263 tỉ đồng, xây dựng mới 48km đường dây trung thế, 34 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 3.000kVA, lắp đặt mới và cải tạo trên 700km đường dây hạ thế. Sau khi hoàn thành, sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho hàng chục nghìn hộ dân nông thôn. Công tác điện nông thôn sẽ từng bước được nâng cao đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

HOÀNG HUY