Chủ nhật,  03/07/2022

Toàn tỉnh: 1.640 cán bộ được tập huấn xây dựng nông thôn mới

LSO-Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã mở được 12 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt cơ sở với 1.640 lượt người tham gia.

LSO-Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã mở được 12 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt cơ sở với 1.640 lượt người tham gia. Tổ chức 79 hội nghị về tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới cho 8.107 lượt người dân. Các kiến thức tập huấn nhằm thống nhất quan điểm về xây dựng nông thôn mới, phát huy nội lực ở cơ sở, huy động sức dân…

Tập huấn xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã

Qua các đợt tập huấn cán bộ chủ chốt và nhân dân các xã điểm đã có nhận thức đúng và năng động về xây dựng nông thôn mới, nhận thức của nhân dân đã được nâng lên. Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến công cho nông thôn mới. Từ đó thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

ĐÔNG BẮC