Thứ ba,  05/07/2022

Khuyến nông Lạng Sơn: Tạo động lực xây dựng nông thôn mới

LSO-Xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nông dân luôn là 2 nhiệm vụ song hành. Nói cách khác, phát triển sản xuất vừa là động lực, vừa là mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy sản xuất là ứng dụng tiến bộ khoa học, trong đó khuyến nông đóng vai trò là cầu nối.

LSO-Xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nông dân luôn là 2 nhiệm vụ song hành. Nói cách khác, phát triển sản xuất vừa là động lực, vừa là mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy sản xuất là ứng dụng tiến bộ khoa học, trong đó khuyến nông đóng vai trò là cầu nối.

Cán bộ Trung tâm khuyến nông kiểm tra mô hình trồng lạc phủ nylon ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Trong những năm qua, công tác khuyến nông có vai trò đặc biệt quan trọng với nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn. Nông thôn miền núi Xứ Lạng với một xuất phát điểm thấp, nên trình độ sản xuất vẫn còn tồn tại rất nhiều những hạn chế. Trong khi đó trình độ dân trí chưa đồng đều, người nông dân có một tâm lý chung là ngại thay đổi tập quán để tiếp cận với những kỹ thuật sản xuất mới, giống mới và phương pháp mới. Câu chuyện đưa ngô lai vào sản xuất là một trong những ví dụ điển hình, phải mất hơn 10 năm, ngô lai mới đưa được vào sản xuất đại trà ở Lạng Sơn với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và công đầu thuộc về đội ngũ khuyến nông. Tỷ lệ lúa lai trong những năm gần đây cũng tăng lên đáng kể, hiện nay đã xấp xỉ mức 40%, sát với mục tiêu của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu giống đã góp phần quan trọng đưa sản lượng lương thực tăng dần theo từng năm. Nếu như trong thập niên 90 của thế kỷ trước, toàn tỉnh “đánh vật” với chỉ tiêu vài vạn tấn lương thực để đủ ăn, thì đến năm 2012, tổng sản lượng lương thực đã vượt mốc 30 vạn tấn, cao nhất từ trước tới nay. Đảm bảo an ninh lương thực đã góp phần rất lớn trong việc ổn định khu vực nông thôn.  Khi cái ăn không còn là nỗi lo, thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân Xứ Lạng hướng tới một mục tiêu mới, đó là phát triển theo chiều sâu, những cánh đồng giá trị kinh tế cao…Và công tác khuyến nông lúc này cũng đồng thời phải chuyển sang một nhiệm vụ mới. Vẫn là cây lúa, cây ngô, nhưng phải làm thế nào vẫn diện tích ấy, đất ấy, sản lượng phải không ngừng tăng lên. Những diện tích khác là cây thực phẩm, cây công nghiệp để tạo sức bật về kinh tế. Lúc này kỹ năng về phân tích thị trường đóng vai trò quan trọng. Ông Nguyễn Công Bình, Giám đốc Trung tâm khuyến nông trao đổi với chúng tôi: Để trang bị cho người nông dân kiến thức về thị trường, chính đội ngũ khuyến nông phải là người nắm vững và hiểu về thị trường nhất, vì vậy trong những năm trở lại đây, Trung tâm đã tổ chức rất nhiều lớp tập huấn về thị trường cơ bản cho các khuyến nông viên, đồng thời hàng năm trên 1.500 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân cũng được tổ chức triển khai. Những hoạt động này đã góp phần thiết thực mang đến một diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn, hiện đại và năng động hơn. Nhận thức của người nông dân cũng sang một bước mới chủ động hơn, cầu thị hơn. Tiến bộ khoa học giờ đây đưa vào khu vực nông thôn tuy còn nhiều khó khăn nhưng không lâu như trước, điển hình là kỹ thuật gieo thẳng bằng giàn sạ kéo tay, trồng lạc phủ nylon; dưa phủ nylon… mới triển khai đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo điều kiện tiết kiệm chi phí đầu vào và nâng cao năng suất lao động.

Nổi bật trong thời gian gần đây là việc Khuyến nông đã thành công trong việc xây dựng thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn và nhân rộng kỹ thuật bón phân viên nén. Đây có thể coi là bước ngoặt làm chuyển biến tư duy sản xuất của nhà nông. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nông dân được tiếp cận với sản xuất đồng loạt, hình thành vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn. Chỉ riêng đối với lúa, nếu áp dụng đầy đủ các quy trình này, thì giá trị tăng thêm cho nhà nông đã đạt gần 10 triệu đồng/ha. Trong các cuộc kiểm tra về xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh khẳng định: trong thời gian tới, chủ trương của tỉnh là tăng cường nguồn lực cho hỗ trợ phát triển sản xuất, bởi chỉ có phát triển sản xuất mới tạo động lực vững chắc cho nông thôn mới. Và để các nguồn lực hỗ trợ sản xuất thực sự phát huy hiệu quả thì vai trò của đội ngũ khuyến nông vẫn đặc biệt quan trọng. Giám đốc Trung tâm khuyến nông Nguyễn Công Bình khẳng định: hiện nay khuyến nông đang nỗ lực hiện đại hóa cho phù hợp với tình hình mới và đồng hành, sát cánh với nhà nông luôn là phương châm xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

VŨ NHƯ PHONG