Thứ năm,  29/02/2024

Xây dựng nông thôn mới: Hiệu quả từ tuyên truyền, vận động

LSO-Hưởng ứng phong trào thi đua Lạng Sơn chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, trong 2 năm trở lại đây các cấp, ngành, đoàn thể và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù của đơn vị. Trong đó công tác tuyên truyền luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

LSO-Hưởng ứng phong trào thi đua Lạng Sơn chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, trong 2 năm trở lại đây các cấp, ngành, đoàn thể và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù của đơn vị. Trong đó công tác tuyên truyền luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Nhân dân xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình duy tu đường giao thông nông thôn

Các cuộc vận động, tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như sân khâu hóa, in đĩa CD, đặt pa nô, áp phic tại các điểm dân cư, phát tờ rơi… đồng thời các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã xây dựng các chuyên mục định kỳ. Đồng thời với tăng thời lượng tuyên truyền, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Văn phòng điều phối phát động cuộc thi sáng tác về nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã phát 160.000 tờ rơi; hơn 2.700 bảng tiêu chuẩn, tiêu chí; 8.500 tài liệu hỏi đáp về nông thôn mới và phát triển sản xuất đến từng hộ gia đình, từng thôn bản. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình thực hiện hơn 1.000 tin, bài, phóng sự về phong trào xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm hay ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được tổ chức thông qua hội nghị lồng ghép tại các cuộc họp thôn, biểu diễn văn nghệ quần chúng, phổ biến pháp luật… Đến nay, các cấp, ngành đã tổ chức được trên 460 hội nghị lồng ghép tuyên truyền nông thôn mới với hơn 26.500 lượt người tham gia. Đối với các cấp hội, đoàn thể như nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, nội dung tuyên truyền gắn với các phong trào cụ thể của mỗi đơn vị. Trong 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, các đoàn thể đã tổ chức được trên 1.300 cuộc tuyên truyền về nông thôn mới cho hơn 80 nghìn lượt đoàn viên, hội viên tham dự.

Có thể khẳng định công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần quan trọng đưa phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thành cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Ông Hoàng Văn Đoàn, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới đánh giá: thông qua công tác tuyên truyền các tổ chức, hộ gia đình ngày càng nhận thức rõ hơn về cơ chế, chính sách, hình thức hỗ trợ đầu tư của nhà nước và trách nhiệm của địa phương, của thôn bản và của mỗi hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Thể hiện rõ ràng nhất là quần chúng nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng và hăng hái tham gia trực tiếp vào thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Không chỉ tích cực tham gia củng cố cơ sở hạ tầng nông thôn, mà việc hiến đất để xây dựng các công trình công cộng tại địa phương cũng ngày càng được nhân rộng. Từ khi Lạng Sơn triển khai chương trình đến nay đã có hơn 2.500 hộ gia đình tình nguyện hiến trên 300 nghìn m2 đất. Đồng thời nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cũng huy động được 300 tỷ đồng góp sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực xây dựng nông thôn mới của tỉnh khẳng định: Công tác tuyên truyền vẫn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tiến hành thường xuyên và liên tục. Trong năm 2014, định hướng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh xác định tập trung vào các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất như giao thông, thủy lợi và những công trình nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân như thiết chế văn hóa, nhà văn hóa xã… Trong khi đó hướng chuyển địa bàn từ xã về thôn cũng đã được xác định. Ông Hoàng Văn Đoàn, Chánh văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới khẳng định: dựa trên định hướng của tỉnh, mỗi đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch để từ đó có hướng vận động, tuyên truyền cụ thể, thiết thực hơn đến từng người dân, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

NHƯ PHONG