Chủ nhật,  20/06/2021

Mặt trận Tổ quốc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới

LSO-Trong hơn 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó một trong những thành công nổi bật nhất là người dân đã hiểu rõ, hiểu đúng về nông thôn mới, qua đó phát huy được vai trò của chủ thể. Trong quá trình này, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp có vai trò quan trọng.
Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới

Trong cuộc tọa đàm với chủ đề “Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới” giữa 13 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại Lạng Sơn mới đây, bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: trong những năm qua, MTTQ các cấp đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên nhìn lại vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể là nhiều nơi chưa cụ thể hóa, làm rõ công tác phối hợp, Mặt trận làm gì, làm như thế nào trong xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó, ở một số nơi, công tác tuyên truyền vận động người dân của Mặt trận còn yếu, bởi vậy vẫn còn tâm lý trông chờ vào nhà nước, chưa phát huy được vai trò của chủ thể… Đầu năm 2012, khi đánh giá kết quả 1 năm triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới đã nhận định những yếu kém cần khắc phục ngay, trong đó nhấn mạnh tới sự tham gia của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Lúc đó, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh đã gợi mở: “cứ coi như đây là đơn đặt hàng của Chủ tịch UBND tỉnh đi, các đoàn thể Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên… cùng với MTTQ các cấp phối hợp, nghiên cứu chọn giúp đỡ các xã cụ thể từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, các đồng chí xem có được không?”

Ngay sau đó, MTTQ tỉnh đã triển khai ký kết các chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh… về triển khai thực hiện chương trình tại các xã điểm của tỉnh, giai đoạn 2011-2015. Đồng thời chỉ đạo MTTQ các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới bắt đầu có sức lan tỏa mạnh mẽ, từ các ngành chuyên môn sâu tới các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và tới toàn thể nhân dân. Ông Vũ Trọng Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chia sẻ: thực hiện Chương trình phối hợp của Ủy Ban MTTQ và các đoàn thể, Hội Nông dân tỉnh tham gia thực hiện các tiêu chí về môi trường, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự và phụ trách xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Ngoài ra, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp lựa chọn xã điểm, lựa chọn các nội dung cụ thể để tổ chức vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Trong khi đó ,Tỉnh đoàn thanh niên cũng đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, vận động xây dựng nhà bán trú; xây dựng mô hình làng xã xanh sạch đẹp; phát động phong trào thanh niên phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới…

Bà Nông Thị Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: trong quá trình phối hợp, MTTQ các cấp và các đoàn thể vừa làm vừa rút kinh nghiệm, qua đã các nội dung ngày càng được cụ thể hóa, mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới quần chúng nhân dân. Tính từ đầu năm 2014 tới trung tuần tháng 7/2014, Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng đã phối hợp tuyên truyền, huy động được hơn 30.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; Ủy ban MTTQ huyện Bắc Sơn vận động, huy động xây mới 1 cầu dân sinh và bê tông hóa gần 5km đường giao thông nông thôn, tổng số tiền huy động trên 1,2 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ huyện Lộc Bình vận động nhân dân hiến 1.400m2 đất xây dựng trường mầm non và gần 1.700m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn…

Ngoài ra, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh việc thực hiện đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp. Tiếp tục duy trì và nhân rộng 20 mô hình điểm khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại 11 huyện, thành trong tỉnh… Bà Nông Thị Lâm khẳng định: tại cuộc tọa đàm MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới giữa 13 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc vừa qua, rất nhiều các bài học kinh nghiệm giữa các địa phương đã được chia sẻ và MTTQ tỉnh xác định là cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện hơn nữa. Trong đó xác định rõ MTTQ sẽ đảm nhận tiêu chí nào và xây dựng kế hoạch để đảm bảo hoàn thành tiêu chí đó.

Với vị trí, vai trò của mình, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang có những hành động cụ thể, thiết thực góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

NHƯ PHONG