Thứ sáu,  07/05/2021
Thực hiện tiêu chí số 13:

Điểm sáng Chi Lăng

LSO-Với cách làm hiệu quả Chi Lăng đã trở thành một trong những huyện đi đầu của tỉnh trong thực hiện tiêu chí số 13 (tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất) trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Sản xuất phân bón tại HTX dịch vụ Đoàn Kết, xã Chi Lăng

Không còn xa lạ gì với lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), khi mà trước đây, xã Quang Lang cũng đã có những tổ hợp tác hoạt động. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), vai trò của lĩnh vực kinh tế này mới được thể hiện rõ nét. Ông Vi Minh Huệ, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Lang cho biết: trước đây cũng đã có doanh nghiệp, đại lý tổ chức thu mua nông sản của người dân. Tuy nhiên, do không có hợp đồng cụ thể, mạnh nhà nào nhà đấy bán nên nông sản bị chênh lệch giá dẫn đến giảm giá trị sản phẩm.

Đến năm 2014, THT mô hình trồng khoai tây giống đầu tiên ở xã được thành lập với 30 tổ viên là người dân thôn Làng Đăng. Mới chỉ đi vào hoạt động được một thời gian ngắn nhưng THT đã thể hiện được ưu điểm vượt trội của mình. Thay vì các hộ dân phải tự làm hết mọi việc thì THT đã đứng lên liên kết với doanh nghiệp để chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, đồng thời bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Không chỉ giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất hoạt động của THT còn giúp cho xã hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.  Nhiều xã khác ở Chi Lăng như: Chi Lăng, Thượng Cường, Mai Sao, Quan Sơn… cũng đã hoàn thành tiêu chí số 13. Theo số liệu từ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, hết năm 2014, toàn tỉnh đã có 41 xã đạt tiêu chí số 13 thì huyện Chi Lăng đứng đầu cả tỉnh với 10 xã đạt tiêu chí này. Ông Lương Thành Chung, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng cho biết: trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện khi nhiều xã trong huyện chưa xây dựng được mô hình HTX hay THT nào. Những xã xây dựng được thì hoạt động kém hiệu quả, từ đó dẫn đến việc nhiều HTX, THT phải tạm ngừng hoạt động, thậm chí phải giải thể. Tuy nhiên hiện nay, bên cạnh 10 xã đã đạt tiêu chí 13, các xã còn lại cũng đang tích cực xây dựng các mô hình để từng bước đạt tiêu chí này.

Bà Đinh Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Công tác tuyên truyền về KTTT nói chung cũng như thực hiện tiêu chí số 13 nói riêng được huyện triển khai thường xuyên đến tất cả các xã trong huyện. Cụ thể, đối với các HTX đang hoạt động cầm chừng, huyện chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chức năng trực tiếp tìm hiểu khó khăn để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, từ đó giúp các HTX dần phục hồi đi vào sản xuất. Đối với các xã chưa xây dựng được mô hình HTX, THT thì công tác tuyên truyền tập trung vào việc hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, đưa các cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển KTTT đến gần hơn với người dân. Đồng thời những mô hình KTTT hiệu quả được nhân rộng. Từ đó giúp người dân dễ dàng tham gia vào phát triển KTTT, đa dạng hóa hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Mô hình nuôi gà thịt tại xã Vân An

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia vào KTTT. Phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới.

ĐÌNH QUYẾT