Thứ hai,  30/01/2023

Chi Lăng: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

LSO- Theo rà soát của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, hết tháng 6/2015, trung bình mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 6,04 tiêu chí nông thôn mới. Vượt xa con số bình quân, thời điểm này trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện Chi Lăng đạt 7,37 tiêu chí nông thôn mới.

Với đặc thù của huyện miền núi, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm của Chi Lăng rất thấp. Thời điểm năm 2011, theo rà soát, trung bình các xã trong huyện chỉ đạt 2,16 tiêu chí; thậm chí có xã “trắng” tiêu chí.

Để củng cố quyết tâm và cũng là định hướng để thực hiện, đầu năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 26 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Vừa tập trung tập huấn, tuyên truyền về chương trình, Chi Lăng vừa khẩn trương thành lập, kiện toàn bộ máy thực hiện chương trình từ huyện đến cơ sở.

Phương châm đặt ra là “dễ làm trước, khó làm sau”; các xã tập trung vào các tiêu chí không cần nhiều nguồn lực, ít tốn kém. Đồng thời xác định người dân là chủ thể, từng bước vận động, huy động nhân dân tham gia vào tiến trình xây dựng.

 

Xây dựng trường đạt chuẩn trên địa bàn xã Vạn Linh

Vì vậy, xây dựng nông thôn mới dần trở thành cuộc vận động lớn trong toàn huyện. Nhiều xã có những sáng kiến, cách làm mới. Chẳng hạn như xã Chi Lăng lựa chọn thôn điểm để triển khai thực hiện.

Ông Triệu Sơn, Trưởng thôn Làng Cằng, xã Chi Lăng bộc bạch: hai thôn Làng Ngũa, Quán Thanh đi đầu làm điểm, họ có nhiều cách sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân như làm cổng làng, cứng hóa giao thông, vệ sinh môi trường… từ đó, người dân thôn Làng Cằng cũng học tập cách làm, nông thôn mới dần  thành phong trào thi đua giữa các thôn trong xã.

Những bước đi tiên phong đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Cả hệ thống chính trị đồng thuận, tập trung khơi dậy phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã sử dụng hiệu quả nguồn vốn, huy động nguồn lực công khai, minh bạch và đặc biệt cần coi trọng ý kiến của người dân với khẩu hiệu “mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới”.

Cấp ủy, chính quyền trong các cơ quan, đơn vị đã vận động cán bộ công chức góp thêm nguồn lực; các doanh nghiệp trên địa bàn sôi nổi hưởng ứng các phong trào vì cộng đồng, xóa nhà dột nát; các đoàn thể vào cuộc với nhiều chương trình thiết thực như “năm không, ba sạch”; “nước sinh hoạt”; “vệ sinh môi trường nông thôn”… Những việc làm thiết thực đó được ví như những cú hích đủ mạnh để khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân.

Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện Chi Lăng ước tính trên 557 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn trực tiếp, vốn lồng ghép các chương trình từ ngân sách chỉ khoảng 216,4 tỷ đồng. Nhân dân đã đóng góp nguồn lực to lớn lên đến 117 tỷ đồng, chiếm 21% tổng nguồn lực. Còn lại là các nguồn vốn tín dụng, xã hội hóa từ doanh nghiệp, con em xa quê đóng góp.

Cuối năm 2014, xã Chi Lăng là một trong hai xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm nhấn này càng củng cố thêm quyết tâm; tích lũy thêm bài học kinh nghiệm cho nhiều xã khác. Hiện nay, Chi Lăng có 3 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và chỉ còn 2 xã dưới 5 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 7,37 tiêu chí, cao hơn so với trung bình của toàn tỉnh (6,04 tiêu chí).

Bà Hà Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng cho biết: thời điểm này, qua kiểm tra, xã Vạn Linh đã cơ bản hoàn tất các tiêu chí nông thôn mới. Như vậy có nghĩa là hết năm 2015, huyện Chi Lăng sẽ là một trong số ít các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có hai xã nông thôn mới.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2015-2020, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là chỉ tiêu phấn đấu rất cao. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được, Chi Lăng hoàn toàn vững tin vào chỉ tiêu này trong nhiệm kỳ mới.

Bài, ảnh: VŨ NHƯ PHONG