Thứ năm,  02/02/2023
Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Sơn:

Nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông

LSO-Trong những năm qua, phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã có những bước tiến mạnh mẽ. Qua đó không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
Đường bê tông ở xã Đồng Ý vừa hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận tiện

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Bắc Sơn cho biết: Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khoảng 5 năm trở lại đây, phong trào bê tông hóa đường GTNT trên địa bàn huyện diễn ra mạnh mẽ. Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp tiền của, ngày công để làm đường. Xi măng được hỗ trợ đến đâu, người dân làm đường hết đến đấy. Thậm chí có xã xin thêm chỉ tiêu xi măng của năm để làm đường, đặc biệt là các xã điểm chỉ đạo về đích xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, xã Quỳnh Sơn đã đạt tiêu chí giao thông thì đến giữa năm 2016, xã Hữu Vĩnh và xã Bắc Sơn của huyện cũng đã cơ bản hoàn thành tiêu chí này.

Bên cạnh các xã đã đạt tiêu chí giao thông, hiện nay, các xã còn lại trên địa bàn huyện cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển GTNT. Xã Đồng Ý là một ví dụ. Ông Nguyễn Thanh Phúc, cán bộ địa chính – xây dựng xã cho biết: Thấy được ý nghĩa quan trọng của việc làm đường, đặc biệt từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng tham gia. Tính từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp khoảng 2,5 tỷ đồng mua vật liệu, đóng góp ngày công trị giá 1,5 tỷ đồng và hiến hơn 2.000 m2 đất.

Từ sự đóng góp đó của người dân cộng với sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, đến nay, xã Đồng Ý đã bê tông hóa được trên 20 km đường trục thôn, xóm;  ngõ xóm; trục chính nội đồng. Ông Hoàng Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ nay đến cuối năm, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bê tông hóa một số đoạn đường còn lại, phấn đấu hết năm 2016, xã sẽ đạt tiêu chí giao thông.

Bên cạnh những xã nêu trên, trong 5 năm qua, phong trào bê tông hóa đường GTNT được huyện Bắc Sơn triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện đã mở mới được 46 km đường dân sinh; bê tông hóa được 106 km đường; trên 1,5 km cầu, cống tại 532 vị trí. Để hoàn thành được khối lượng đường như vậy, ngoài hỗ trợ 10.423 tấn xi măng do Nhà nước hỗ trợ, nhân dân trên địa bàn đã đóng góp được 15.145 triệu đồng cùng 209.958 ngày công lao động để mở mới đường dân sinh và bê tông đường giao thông. Đến nay, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 97% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm. Bắc Sơn đã có 3 xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Qua 6 tháng đầu năm 2016, toàn huyện đã mở mới được 4 km đường GTNT; sửa chữa gần 27 km đường dân sinh và làm mới 9,21 km đường bê tông xi măng… Nhân dân đóng góp bằng tiền mặt trên 900 triệu đồng và 17.821 công. Các xã đã thực hiện xong kế hoạch xi măng làm đường năm 2016 gồm: Trấn Yên, Chiến Thắng, Bắc Sơn, Nhất Tiến, Hưng Vũ, Tân Thành, Tân Lập, Long Đống.

Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ tập trung rà soát, củng cố, hoàn thiện tiêu chí giao thông ở xã điểm phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới năm 2016. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức, hiến đất để mở mới cũng như bê tông hóa đường GTNT; từ đó từng bước giúp các xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

ĐÌNH QUYẾT