Thứ bảy,  17/04/2021

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

LSO-Những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp với cơ quan chức năng phát triển các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần quan trọng để thực hiện tiêu chí số 13 (về hình thức tổ chức sản xuất) trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Mô hình nuôi cá trắm giòn cho hiệu quả kinh tế cao ở HTX thuỷ sản Lê Hồng Phong (Bắc Sơn)

Bà Lý Bích Linh, Giám đốc HTX Hợp Thịnh cho biết: HTX Hợp Thịnh sản xuất, kinh doanh trên 3 lĩnh vực: chăn nuôi lợn nái, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, trồng cây dược liệu (cây cà gai leo, hoàn ngọc). Được sự giúp đỡ, hướng dẫn của Sở NN&PTNT, hiện HTX liên kết với các đơn vị, hình thành chuỗi sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm như: HTX liên kết với THT các xã: Hợp Thành, Yên Trạch, Tân Liên (huyện Cao Lộc) trồng 10 ha cây dược liệu, tạo thành vùng nguyên liệu cho sản xuất trà thảo dược; ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, Công ty TNHH Dehues hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất thức ăn, tổ chức chăn nuôi, quy trình giết mổ tập trung, phân phối sản phẩm không qua khâu trung gian đến tay người tiêu dùng… Qua đó nâng cao thu nhập cho xã viên.

Để phát triển HTX nông nghiệp, những năm qua, Sở NN&PTNT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp gắn với xây dựng NTM như: chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 – 2020; quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp”…  Cùng với đó, từ năm 2015 đến nay, Sở NN&PTNT tổ chức 20 lớp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới HTX, THT trong lĩnh vực nông nghiệp; không ngừng củng cố nâng cao số lượng, chất lượng HTX, THT, trong đó tập trung tại các xã phấn đấu về đích NTM.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 46 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh lên 97 HTX (trong đó có 82 HTX đang hoạt động). Cùng với đó, các THT được mở rộng, từ 2015 đến nay thành lập mới được 68 THT nông nghiệp, nâng tổng số THT nông nghiệp lên 220 THT.

Không chỉ phát triển mở rộng các HTX, THT, việc xây dựng và phát triển các mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng. Từ 2015 đến nay, Sở NN&PTNT xây dựng và triển khai 4 mô hình HTX điển hình liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm như: mô hình trồng khoai tây; mô hình nuôi cá trắm giòn; mô hình trồng cây cà gai leo xen dưới tán rừng; mô hình nuôi ghép cá trắm cỏ theo hướng an toàn thực phẩm. Ngoài ra, thực hiện đề án nâng cao hiệu quả dịch vụ nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đến nay Sở NN&PTNT đã xây dựng được 8 mô hình phát triển sản xuất thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm như: mô hình “nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn nái lai giai đoạn hậu bị” tại xã Hải Yến (Cao Lộc); mô hình “thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) gắn với tiêu thụ sản phẩm” áp dụng đối với hồng vành khuyên tại HTX Tân Thanh, huyện Văn Lãng…

Ông Nguyễn Phúc Đạt, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Sau 3 năm (2015 – 2017) triển khai kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo, triển khai các biện pháp thực hiện. Trong đó hỗ trợ cho các HTX với nguồn kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Qua đó, các HTX có sự chuyển biến về số lượng, chất lượng; các HTX, THT được thành lập và đi vào hoạt động với nhiều ngành nghề đa dạng, xuất hiện mô hình liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp với HTX và người dân từ các khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các HTX đã giải quyết công ăn việc làm cho 1.860 lao động với thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm.

ĐỖ HOẠT